Zorghoeve Kakelbont: Persoonlijk traject voor mbo-jongeren

Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord is een plek voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met sociaal-emotionele uitdagingen. Voor mbo-jongeren is er een persoonlijk traject, waarbij ze onderwijs volgen en stagelopen in een natuurlijke omgeving.

Doel

Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord is een plek voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met sociaal-emotionele uitdagingen. Voor mbo-jongeren is er een persoonlijk traject, waarbij ze onderwijs volgen en stagelopen in een natuurlijke omgeving. Op de Zorghoeve komen jongeren tot rust en krijgen ze begeleiding van een zorgteam. De begeleiding is gericht op zelfkennis en ontplooiing. De boerderijsetting zorgt voor afwisselende werkzaamheden, zoals meewerken in het bedrijf, de horeca en zorg. De leerlingen doen sociale contacten op, en leren sociale structuur en zelfwaardering. Kortom, jongeren ervaren volwaardig burgerschap.

Doelgroep

Professionals die werken met jongeren met sociaal-emotionele uitdagingen zoals ADHD, autisme of aanverwante stoornissen. Kijk ook op http://boerderijcampus.nl/ en http://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-vorster-hand.

Aanpak

Opzet en werkwijze

Voor mbo-leerlingen zijn er stage-en leerarrangementen. Zo lopen ze stage in Brasserie Kakelbont: de ouderenopvang die sinds 2015 bij de Zorghoeve zit. Daarnaast assisteren de jongeren ook bij agrarische werkzaamheden, zoals het verzorgen van pluimvee of werken in de fruitteelt. Ook koken of werken met hout behoren tot de mogelijkheden. De stagewerkzaamheden sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses, vaardigheden en leervragen van de jongeren. Per week lopen ze drie dagen stage en volgen ze twee dagen theorieles; de zogenaamde Entréeopleiding. Hiervoor komen docenten van het Kellebeek College Nova naar de Zorghoeve. De opleiding is er speciaal op gericht om jongeren te ontwikkelen tot assistent.

Overbrugging

Deze onderwijsvorm is echter van tijdelijke duur en bedoeld ter overbrugging. De Zorghoeve streeft naar het terugkeren en uitbreiden van onderwijsuren binnen de schoolse setting. Doel is om leerlingen vaardigheden te leren en zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig aansluiten in de reguliere maatschappij. Als laatste biedt de Zorghoeve arbeidsvoorbereiding en training voor werk in de agrarische sector en andere, eerdergenoemde sectoren. Hierdoor zitten de stage, begeleiding en het onderwijs op één locatie. Na het halen van hun Entréediploma gaan jongeren naar een vervolgopleiding of werk. Momenteel volgen twintig jongeren het arrangement; daarvan stroomt tussen de 80 en 85 procent door naar mbo-niveau 2.

Zelfvertrouwen

Tijdens de stage en theorielessen begeleid het zorgteam van de Zorghoeve de jongeren. Hierbij ligt de focus op zelfvertrouwen. Basis is het gedachtegoed van Reuven Feuerstein, dat sociaal-emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling ophangt aan stimulans door een docent of begeleider. Deze mediërende interactiestijl laat de jongeren effectiever en zelfstandiger denken en handelen. Het belangrijkste is dat ze een kans krijgen om de maatschappij te begrijpen en hun eigen mogelijkheden te ontdekken, ontwikkelen en vasthouden. De dagopvang voor ouderen helpt hieraan mee. Doordat de interactie tussen jongeren en ouderen ontstaat er een vorm van natuurlijke hulpverlening.

Contactgegevens

Zorghoeve Kakelbont
Boompjesdijk 11
4671 PR Dinteloord
E-mail: info@zorghoevekakelbont.nl
Telefoon: 0167 - 567 669 / 06 - 341 599 62