• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Over het Nederlands Jeugdinstituut

Privacyverklaring

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft soms uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van een opdracht of om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij een vraag. De gegevens die wij nodig hebben bestaan veelal uit uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Die gegevens vragen wij van u, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een evenement of nieuwsbrief. Of u verstrekt die gegevens zelf aan ons als u ons mailt of een contactformulier invult.

Het Nederlands Jeugdinstituut gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Twee voorbeelden:

  • Als u uw naam en e-mailadres invult in een formulier omdat u een nieuwsbrief wilt ontvangen, dan gebruiken we die gegevens alleen om u die specifieke nieuwsbrief toe te sturen en niet voor andere doeleinden.
  • Als u via e-mail een verzoek stuurt naar info@nji.nl, dan gebruiken wij uw adres alleen om in contact met u te komen in verband met uw vraag.

Als wij uw persoonsgegevens daarnaast voor een ander doel willen inzetten dan zullen wij expliciet uw toestemming daarvoor vragen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens alleen als het strikt noodzakelijk is om een opdracht uit te voeren:

  • Een deel van ons trainingsaanbod wordt door een externe trainer gegeven en dan is het voor uitvoering van die training nodig dat wij (een deel van) uw gegevens doorgeven aan die trainer.
  • Wij maken bij de organisatie van evenementen regelmatig gebruik van een congresbureau.
  • Bestellingen van sommige publicaties verlopen via Buro Extern.

Ook kan het voorkomen dat wij uw gegevens moeten verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor opsporing; als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met de organisaties die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Het Nederlands Jeugdinstituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Sociale media

Wij maken in onze communicatie ook gebruik van externe platforms, zoals Twitter. LinkedIn en Facebook. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u dan ook geen privacygevoelige gegevens met ons te delen via deze platforms.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies