Over het Nederlands Jeugdinstituut

Nikki Udo, MSc

Foto Nikki  Udo
Functie:

Expertise

basiszorg voor jeugd en gezin, preventieve laagdrempelige opvoedsteun, opvoedingsondersteuning


Nikki Udo voert projecten uit op het gebied van basiszorg voor jeugd en gezin, zoals het project Integraal werken in de wijk. Een project in samenwerking met andere kennisinstituten. Nikki kent door haar ervaring in het basisonderwijs en bij gemeenten de verschillende aspecten van beleid en praktijk. Die opgedane kennis en ervaring zet zij in bij het uitvoeren van diverse projecten van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze levert graag een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van kennis om de kwaliteit van de jeugd- en opvoedsector te verbeteren.

Publicaties

Overige publicaties

Udo, N. (2017). De veiligheid van kinderen borgen doe je niet alleen. Blog op Kennisnet Jeugd, 3 oktober 2017

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies