Kaleidoscoop

Wat is Kaleidoscoop?

Kaleidoscoop:

  • richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling
  • is wetenschappelijk verantwoord en verankerd
  • geeft duidelijke aanwijzingen voor het didactisch handelen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten
  • is geschikt voor kinderen van 0 tot 13 jaar: op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen, buitenschoolse opvang, daghulpgroepen (0-4 jaar) in jeugdzorginstellingen.

Actief Leren

Kaleidoscoop actief lerenActief leren is de kern van Kaleidoscoop: kinderen leren door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Pedagogisch medewerkers ondersteunen het actief leren. Zij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen.

Sleutelervaringen

Kaleidoscoop maakt gebruik van sleutelervaringen (vergelijkbaar met ontwikkelingsgebieden). Gezamenlijk bieden de sleutelervaringen een kader om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. De sleutelervaringen zijn ingedeeld in creatieve representatie, taal en beginnende geletterdheid, sociale relaties en initiatief, beweging, muziek, classificatie, seriatie, hoeveelheid, ruimte en tijd.

Dagschema

dagschema KaleidoscoopKaleidoscoop werkt met een vast dagschema. Door de vaste volgorde van activiteiten krijgen de kinderen een gevoel van controle over de gebeurtenissen en voelen zij zich vrij om keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Vast onderdeel van het dagschema is de cyclus van vooruitkijken, speelwerken en terugkijken. Leerkrachten en leidsters ondersteunen en begeleiden de zelfgekozen activiteiten van de kinderen. Andere vaste onderdelen van het dagschema zijn het speelleren in de kleine groep en het speelleren in de grote groep. Ook tijdens het buitenspel ondersteunen de leidsters of leerkrachten het actieve en betrokken spel van de kinderen.

Leeromgeving

Kinderen leren het beste in een stimulerende en geordende leeromgeving. Kaleidoscoop besteedt daarom veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het lokaal. De ruimte is ingedeeld in hoeken, zoals het Huis, de Bouwplaats, het Atelier, de Bibliotheek, de Ministad en het Muziektheater. De materialen dagen kinderen uit tot spel en samenspel. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in de vorm van tekeningen, foto’s, pictogrammen of woorden. De materialen liggen op toegankelijke plekken. Zo kunnen kinderen zonder hulp van volwassenen de materialen vinden, pakken en weer opruimen.

Observatie

Kaleidoscoop observatie Observatie is een belangrijk onderdeel van Kaleidoscoop. Door te observeren krijgen de leerkrachten en leidsters veel informatie over de ontwikkeling van kinderen. Ze maken dagelijks aantekeningen (anekdotes) van wat kinderen concreet doen en zeggen. Deze informatie gebruiken ze om hun activiteiten te plannen, passend bij de ontwikkeling en belangstelling van de kinderen. Ook gebruiken ze de observatiegegevens in de gesprekken met ouders over hun kind en voor de Kind Observatie Registratie (KOR). Aan de hand van de KOR is te zien hoe een kind zich ontwikkelt en waar het eventueel extra ondersteuning nodig heeft.

Interactie

Bij Kaleidoscoop staat de actieve betrokkenheid van kinderen centraal. Kinderen nemen het initiatief. Daarbij is de interactie met volwassenen heel belangrijk. Leidsters en leerkrachten bieden de kinderen een stimulerende omgeving en een vast dagschema. Ze praten met de kinderen, reiken spelenderwijs nieuwe woorden aan en reageren op de taaluitingen van de kinderen. Ze helpen kinderen met plannen maken, die uitvoeren en erop reflecteren. Ze observeren kinderen en houden hun ontwikkeling in de gaten. Ze zorgen ervoor dat de activiteiten die ze aanbieden, aansluiten bij de behoeftes en interesses van de kinderen.

Taalontwikkeling

Kaleidoscoop taal en geletterdheidVeel peuters en kleuters met een migratieachtergrond zijn meertalig. Meestal is hun eigen taal verder ontwikkeld dan het Nederlands, zeker als ze voor het eerst naar een peuterspeelzaal gaan. Taal speelt een grote rol in de ontwikkeling van kinderen. Kaleidoscoop besteedt daarom veel aandacht aan de taalontwikkeling en -stimulering van het Nederlands en zo mogelijk van andere moedertalen van de kinderen. Kinderen leren te praten door zich vrijelijk te uiten over wat ze meemaken. Leidsters en leerkrachten ondersteunen kinderen daarbij door naar hen te luisteren en belangstellend te reageren op hun pogingen om hun wensen, gedachtes en ervaringen onder woorden te brengen.

Ouders

Kaleidoscoop hecht sterk aan goede samenwerking met ouders (of verzorgers). Kaleidoscoop beschouwt ouders als partners, die ook welkom zijn in de groep. Leerkrachten en leidsters overleggen regelmatig met ouders over hun kind. Er worden ouderbijeenkomsten opgezet waarin men met elkaar praat over wat de kinderen leren en waarom dat belangrijk is. Zo werken peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en basisschool samen met de ouders aan de ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie

Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies