Kindermishandeling

Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking is een vorm van lichamelijke mishandeling. Het is een gebruik waarbij uitwendige geslachtsorganen van meisjes, waaronder de clitoris, (deels) worden besneden of verwijderd.

Ouders kunnen verschillende redenen hebben om hun dochter te laten besnijden, zoals hygiëne, schoonheid en de (veronderstelde) plicht om de maagdelijkheid te beschermen vanuit traditie en religie. Hoewel het in het land van herkomst van deze gezinnen een gangbaar gebruik kan zijn, wordt het in Nederland als mishandeling gezien en is het strafbaar. 

Cijfers

In Nederland komt meisjesbesnijdenis voor bij migranten afkomstig uit landen waar meisjesbesnijdenis gepraktiseerd wordt. Het gebruik van meisjesbesnijdenis komt voor in ten minste 27 Afrikaanse landen, Jemen en de Koerdische autonome regio in Noord Irak. Naar schatting zijn ruim 29.000 vrouwen die in Nederland wonen besneden. De schatting is dat 40 tot 50 meisjes in Nederland het risico lopen op besnijdenis. Dit risico wordt voor de meeste meisjes pas reëel, wanneer zij het land van herkomst bezoeken.

Vormen van meisjesbesnijdenis

De World Health Organisation (WHO, 2008) onderscheidt vier vormen van meisjesbesnijdenis:

  • Type 1: Gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris, en/of de voorhuid.
  • Type 2: Gedeeltelijk of totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen.
  • Type 3: Vernauwen van de vaginale opening door wegsnijden en aan elkaar hechten van de kleine schaamlippen en/of de grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de clitoris.
  • Type 4: Alle andere schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen, zoals prikken, piercing, kerven, schrapen en wegbranden.

De meest ingrijpende vorm is de derde, het wordt ook wel 'infibulatie' genoemd. Deze vorm zorgt doorgaans voor de meeste gezondheidsklachten.

Gevolgen

Meisjesbesnijdenis kan levenslang ernstige gevolgen hebben, zowel lichamelijk als psychisch. Lichamelijke gevolgen die kunnen optreden tijdens en net na de ingreep zijn pijn, bloedverlies, urineklachten, shock en overlijden. Lichamelijke gevolgen op de lange termijn kunnen bijvoorbeeld chronische pijn, menstruatieklachten en problemen bij de bevalling zijn. Psychische gevolgen zijn bijvoorbeeld posttraumatische stress, angst en depressie en problemen in de seksuele ontwikkeling.

Meer informatie vindt u op de website van Pharos.

Bronnen

  • Exerkate, M. (2013), ‘Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland: Omvang, risico en determinanten’. Utrecht: Pharos.
  • Geraci, D. (2016), ‘Handelingsprotocol Vrouwelijke Genitale Verminking bij minderjarigen’. Utrecht: Pharos.
  • Modelprotocol medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV) (2012). Utrecht: Pharos.
  • Koning, M. de., E. Bartels., O. Storms  (2011), ’Schadelijke traditionele praktijken en cultureel burgerschap: integratie, seksualiteit en gender’, in:  ‘Tijdschrift voor Genderstudies’, jaargang 14, nummer 1, p. 34-51.
  • Website WHO over VGV
Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies