Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Publicaties Nederlands Jeugdinstituut


Pas verschenen


 • omslag Handreiking duurzame jongerenparticipatie
  Handreiking duurzame jongerenparticipatie

  Deze handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan.


 • omslag Opgroeien en opvoeden in armoede
  Opgroeien en opvoeden in armoede

  Deze publicatie beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun welbevinden. 


 • omslag Opgroeien en opvoeden
  Opgroeien en opvoeden

  Onderzoek naar de factoren die een gezonde, veilige en kansrijke opvoeding en ontwikkeling kenmerken.


 • omslag Leidende principes geven richting aan het sociaal domein
  Leidende principes geven richting aan het sociaal domein

  Wat zijn leidende principes en hoe werk je er in het sociaal domein op een zinvolle manier mee?


 • omslag Jeugdbescherming. Inzichten uit Duitsland, Denemarken en Zweden
  Jeugdbescherming. Inzichten uit Duitsland, Denemarken en Zweden

  In deze publicatie wordt onderzocht hoe de jeugdbescherming in Duitsland, Denemarken en Zweden is georganiseerd. 


 • omslag Kwaliteitscriteria basisaanpak ZMOLK
  Kwaliteitscriteria basisaanpak ZMOLK

  Deze set van kwaliteitscriteria is één van de middelen voor kwaliteitsborging die in het ZMOLK-pakket aangeboden wordt.


 • omslag Lerende organisaties
  Lerende organisaties

  Het Nederlands Jeugdinstituut volgde een jaar lang vier organisaties die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden.


 • omslag Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed

  Deze analyse van erkende jeugdinterventies laat zien voor welke problemen en doelgroepen in Nederland interventies beschikbaar zijn en waar ze juist ontbreken.


Alle publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies