Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Publicaties Nederlands Jeugdinstituut


Pas verschenen


 • omslag Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • omslag De Sterkste Schakels
  De Sterkste Schakels

  Werkzame elementen in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.


 • omslag Handleiding teamleergesprek (po)
  Handleiding teamleergesprek (po)

  De handreiking voor intern begeleiders en aandachtfunctionarissen in het primair onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling


 • omslag Kindermishandeling zien en samen aanpakken
  Kindermishandeling zien en samen aanpakken

  De verbeterde meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld in de ondersteuningsroute van het voortgezet onderwijs


 • omslag Handleiding teamleergesprek (vo)
  Handleiding teamleergesprek (vo)

  De handreiking voor ondersteuningscoördinatoren en aandachtfunctionarissen in het voortgezet onderwijs biedt handvatten voor het voeren van een teamleergesprek over huiselijk geweld en kindermishandeling


 • omslag Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing
  Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing

  Beslissen over de uithuisplaatsing van een kind is complex. De Richtlijn Uithuisplaatsing is ontwikkeld om professionals hierbij te helpen. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing' uit de Richtlijn Uithuisplaatsing.


 • omslag Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp
  Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp

  Impressie van bijeenkomsten over een betere samenwerking tussen school en jeugdhulpprofessionals, met tips voor de praktijk.


 • omslag Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd
  Outcome in de Beleidsinformatie Jeugd

  Het structureel verzamelen van gegevens over outcome, het rapporteren daarover en gebruik ervan roept logistieke en inhoudelijke vragen op. Daarom zijn er in een pilotfase proeftuinen ingericht.


Alle publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies