Professionalisering

Lerende organisaties

De decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 heeft ervoor gezorgd dat veel organisaties zich hadden te verhouden tot een zeer veranderende omgeving waarin de ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen geboden moest worden. Het Nederlands Jeugdinstituut merkt dat dit een zoektocht is die op verschillende manieren wordt ingevuld. Om hierover praktijkkennis te verzamelen, volgden we een jaar lang vier organisaties die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Op die manier hopen zij het hoofd te bieden aan de grootschalige veranderingen die gaande zijn.

Een lerende organisatie is een organisatie die bewust gericht is op het vergroten van het leren en het leervermogen van medewerkers, groepen en de organisatie als geheel. Daarnaast brengt een lerende organisatie groepen en medewerkers met elkaar in verbinding. Dit gebeurt op zo’n manier dat er continue verandering ontstaat op individueel, groeps- en organisatieniveau in de richting van de gewenste opbrengsten van de organisatie.

Een lerende organisatie is geen doel op zich. Het gaat deze organisaties erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij datgene wat de samenleving van hen vraagt: de juiste hulp bieden aan kinderen en gezinnen. En het gaat ze erom daar zelf voldoening of plezier uit te kunnen halen. Dit is niet alleen van belang tijdens een transformatie, maar ook daarna. Er zullen namelijk altijd veranderingen zijn waartoe een organisatie zich te verhouden heeft.

Organisaties in tijden van verandering

De decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 heeft geleid tot veel veranderingen. Er moest afscheid genomen worden van de oude situatie, terwijl het nog niet duidelijk was wat daarvoor in de plaats zou komen. Het mag duidelijk zijn dat dit zijn weerslag heeft (gehad) op de mensen die in die context hun werk moesten doen. Professionals gaven aan tijdens deze verandering behoefte te hebben aan:

 • Richting
 • Houvast
 • Autonomie en groei

Als organisatie kun je op deze behoeften verschillende antwoorden geven. Het valt op dat deze behoeften en de 'antwoorden' erop parallelle processen zijn die op elk niveau binnen de organisatie terugkomen. Wat ons betreft vragen deze behoeften in ieder geval om respectievelijk: 

 1. Een gemeenschappelijke en op waarden gestoelde visie
  Een professional werkzaam bij een organisatie die in beweging is, wil weten wat de missie en visie van de organisatie zijn.
 2. Aandacht voor het omgaan met onzekerheid
  Telijkertijd is het belangrijk te accepteren dat nog niet alles helder. De juiste ondersteuning daarbij is cruciaal.
 3. Het stimuleren van persoonlijk meesterschap
  Tot slot moet een professional zich daar zelf ook toe verhouden en ruimte nemen voor zijn eigen ontwikkeling die voortkomt vanuit de eigen bevlogenheid.

Lees de volledige publicatie Lerende organisaties.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies