Professionalisering

Samenwerkingsplatform Vakmanschap

Logo Zorg voor de jeugdHet Samenwerkingsplatform Vakmanschap volgt, stimuleert en faciliteert ontmoeting, kennisuitwisseling en -toepassing met en door professionals in het jeugdveld. Tussen collega’s en organisaties, over functies en vakdisciplines heen. Deze uitwisseling brengt energie en geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat bij vragen, dilemma’s, of blinde vlekken. In het samenwerkingsplatform houd je elkaar scherp juist omdat je vanuit al die verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijkt.

Centraal staat: van elkaar leren en samen steeds beter worden met als doel de beste ondersteuning voor kinderen en jongeren te kunnen bieden. Professionals en organisaties zoals bijvoorbeeld Associatie Wijkteams, Pluryn, Samenwerkende Beroepsverenigingen en Parlan Jeugdhulp nemen vanuit verschillende activiteiten deel aan het Samenwerkingsplatform. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt en faciliteert hierbij.

Toekomst - Vakmanschap

Wat doet het Samenwerkingsplatform?

Professionals zorgen er samen met anderen voor dat een generatie gezond, veilig en kansrijk op kan groeien. Daarom wordt op tal van plekken aan vakmanschap en professionalisering gewerkt. Dat gebeurt in de eerste plaats op de werkvloer zelf. Daar omheen zijn tal van initiatieven en organisaties actief om het leren te ondersteunen.

Het samenwerkingsplatform vakmanschap is er om verbinding aan te brengen tussen al die initiatieven en het 'samen leren' daarmee een stap verder te brengen. Onderstaande infographic geeft een visuele uitleg over het Samenwerkingsplatform.

SWP - Vakmanschap 2

Bekijk hier de gehele praatplaat Samenwerkingsplatform Vakmanschap

Leren en inspireren

  • Samen met vier organisaties onderzoeken we hoe zij hun lerende praktijk vormgeven. We brengen hun opgaven, leervormen  en benodigde randvoorwaarden in kaart om zo de vraag te beantwoorden: hoe doe je dat, een lerende organisatie worden?
  • We faciliteren het leren landelijk en in de regio's.
  • We verzorgen inspiratiesessies met sprekers over diverse thema’s mogelijk waarin deelnemers uit het hele land vraagstukken over (gedeeld) vakmanschap tussen wijkteams, jeugdhulp en jeugdbescherming verkennen en bespreken. Dit gebeurt op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau waarna dit weer in de eigen organisatie word gedeeld.  

Ontwikkelen en ondersteunen

In het samenwerkingsplatform sluiten wij aan bij bestaande en nieuwe (leer)netwerken. Op die manier ondersteunen we de lerende beweging die gemaakt wordt. De nieuwe kennis die ontstaat, delen wij via verschillende kanalen. In samenwerking met een steeds verder uitbouwend netwerk van professionals organiseren en faciliteren wij (online) bijeenkomsten met als doel: de beste zorg of ondersteuning voor kinderen en jongeren.

Samenwerken - SWPMeerjarenagenda vakmanschap

Uiteindelijk werken mensen in al deze activiteiten samen aan belangrijke opgaven. De meest urgente en belangrijke vraagstukken nemen we op in een meerjarenagenda vakmanschap. Aan deze thema’s wordt de komende jaren gewerkt.  

Concrete voorbeelden

Werken in een wijkteam: een prachtig vak!

Doel van de beweging is om als wijkteamorganisaties samen het vak van wijkteamprofessionals stevig op de kaart te zetten. Met oog voor overeenkomsten, verschillen, kansen en dilemma's. Voor huidige en toekomstige professionals, maar ook richting inwoners, samenwerkingspartners en hogescholen. Integraal Werken in de Wijk, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen het proces.

Netwerk Jeugdprofessionals

In dit netwerk van betrokken en bevlogen jeugdprofessionals vindt men elkaar als collega’s en er wordt met elkaar uitgewisseld over wat hen bezighoudt; alles vanuit het idee om met elkaar een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren te creëren. Wij voelen de noodzaak om een aantal thema’s met elkaar op te pakken. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vraag: hoe vinden we elkaar beter in de samenwerking? ​Hoe doen we wat nodig is, in plaats van ons handelen te laten bepalen door het systeem? Juist in deze periode willen we zowel knelpunten als innovatieve oplossingen online delen met elkaar. Dat doen we in een LinkedIn-groep, maar ook door (online) bijeenkomsten te organiseren.

Ambassadeursleergang

Beroepsvereniging BPSW heeft in samenwerking met NVO en het NIP vijftien jeugdprofessionals opgeleid tot 'ambassadeurs' van hun vak. Zij leren over hun eigen ambities en drijfveren, over beroepsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding en kunnen in kleine en grotere activiteiten en communicatie-uitingen de stem van de jeugdprofessional zijn. Door het delen van hun visie en ervaringen creëren zij inzicht in hun vak en beweging in hun vakmanschap. Het Nederlands Jeugdinstituut is betrokken bij de opzet en evaluatie van de leergang. Inmiddels wordt een tweede lichting ambassadeurs opgeleid.

Ik laat je niet alleen   

In het leernetwerk 'Ik laat je niet alleen', ontmoeten gedragswetenschappers uit verschillende organisaties elkaar. Doel is met en van elkaar te leren om zo het afzonderen in JeugdzorgPlus organisaties tegen te gaan. Dit leernetwerk komt eens in de 6 weken bijeen.

Scheiden zonder schade

Het platform Scheiden zonder Schade maakt rond een aantal professionaliseringsvraagstukken de verbinding met het samenwerkingsplatform. De afgelopen maanden ontstond vanuit verschillende uitwisselingssessies een leernetwerk dat nu eens per maand bij elkaar komt. 

SWP - Vakmanschap


Het Samenwerkingsplatform Vakmanschap Jeugdprofessionals is onderdeel van 'Actielijn 6: Investeren in vakmanschap' van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies