Databank Instrumenten

Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO)

Het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO) is een hulpmiddel om de kans op toekomstige internaliserende problemen bij adolescenten met een chronisch somatisch zieke ouder te bepalen.

Doel

Doel van het instrument  is de kans op toekomstige internaliserende problemen bij jongeren met een chronisch somatisch zieke ouder te bepalen.

Doelgroep

Jongeren tussen de 10 en 20 jaar met een chronisch somatisch zieke ouder.

Materialen

Het instrument bestaat uit een vragenlijst, een handleiding en een scoreformulier.

Gebruik

De afname van het SACZO verloopt in vier stappen. Ten eerste introduceert de afnemer het doel van het instrument en legt hij de jongere uit waarom het nodig is. Daarbij doorloopt de afnemer de vragen met de jongere. De tweede stap is het invullen van de vragenlijst. De jongere kan de vragen beantwoorden in aanwezigheid van de afnemer, maar ook thuis. De derde stap is de terugkoppeling van de resultaten. De ontwikkelaar adviseert om hierbij de beslisboom te gebruiken. De beslisboom bevat suggesties voor aanvullende vragen en - afhankelijk van de score - passende interventies.  Een vuistregel is dat bij de antwoorden 'waar' en 'helemaal waar' aanvullende vragen worden gesteld, zoals: 'Wat is er aan de hand? In hoeverre hebben jullie dit al besproken in je gezin? Wat zou moeten veranderen om de situatie te verbeteren? Of heb je al hulp gekregen op dit gebied?' De vierde stap is de evaluatie na afloop van een eventuele behandeling of in geval van geen behandeling na een periode van zes maanden. De jongere vult het SACZO opnieuw in zodat de afnemer kan meten of het risico op problemen verminderd is. 

Wanneer de score wijst op een verhoogd risico, gaat dit over problemen als angsten, somberheid, teruggetrokken gedrag, en lichamelijk klachten. De ontwikkelaar wijst erop dat de zekerheid waarmee klachten als agressief en regeloverschrijdend gedrag kunnen worden voorspeld, minder groot is.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
Depressie

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
10 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Het SACZO kan worden gedownload van de website www.ziekeouder.nl.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies