Databank Effectieve Jeugdinterventies

Sta Sterk Training

De Sta Sterk Training is een interventie voor slachtoffers van pesten in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Het heeft als doel de weerbaarheid van de kinderen te vergroten zodat zij effectiever reageren op pestgedrag om zodoende de negatieve invloed van het pesten te beperken en het risico op pesten te verkleinen. De interventie bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten voor kinderen en twee ouderbijeenkomsten.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
9 april 2021
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Sinds de vorige erkenning is de kennis over pesten en antipestprogramma’s enorm toegenomen. De commissie ziet onvoldoende terug wat er is gedaan met die kennis. Daarnaast richt de Sta Sterk training zich op het vergroten van de sociale weerbaarheid van kinderen die gepest worden. Niet alle kinderen die gepest worden, zijn echter beperkt sociaal weerbaar. Daardoor is de interventie niet voor alle pestslachtoffers geschikt.
De commissie vindt dat er een eenzijdige nadruk is op factoren die bij de kinderen zelf als risicofactor voor pesten worden gezien, terwijl pesten een groepsfenomeen is. Daarom zou Sta Sterk Training altijd ingezet moeten worden als onderdeel van een bredere antipestaanpak, waarin ook onderdelen moeten zitten die gericht zijn op het klassenklimaat en de pesters. In de beschrijving op het werkblad komt onvoldoende terug dat dit een randvoorwaarde moet zijn en hoe deze inbedding geborgd wordt vanuit de organisatie.
De genoemde punten zorgen ervoor dat de commissie Sta Sterk training niet langer erkent als ‘Goed onderbouwd’, maar beoordeelt als ‘Niet erkend’.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting Omgaan met Pesten
Klipper 125
2991 KN Barendrecht
info@omgaanmetpesten.nl
06-22900866
www.omgaanmetpesten.nl

Contactpersoon

Margo Henderson
margo@aanpakpesten.nl
06-22489927

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies