Databank Effectieve Jeugdinterventies

Veilig groot worden

Veilig groot worden is een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0-4 jaar. Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge,  schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.


Gericht op:

Gezondheid

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
30 november 2017
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De interventie is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, met nadruk op ouders van een eerste kind.

Doel

Het hoofddoel van Veilig groot worden is dat ouders daar waar nodig effectieve veiligheidsmaatregelen nemen om hun kinderen te beschermen tegen ongevallen in en om het huis, zoals vallen van hoogte, wiegendood, verbrandingen en vergiftigingen.

Aanpak

De methodiek combineert schriftelijke, mondelinge en digitale voorlichting via zorgprofessionals als direct gericht aan (aanstaande) ouders zelf. De kern van de interventie is de basisvoorlichting over de belangrijkste risico’s per ontwikkelingsfase.

Onderbouwing

De kans op ongevallen bij kleine kinderen wordt sterk beïnvloed door wat ouders doen en laten om de veiligheid in en om het huis te bevorderen en ongevallen te voorkomen. Veilig groot worden richt zich op de belangrijkste veranderbare individuele factoren die bij alle veiligheidsgedragingen van ouders, in meer of mindere mate, een rol spelen: 1) risicoperceptie; bewust zijn van de ernst van veiligheidsrisico’s van hun kind; 2) kennis over effectieve veiligheidsmaatregelen, 3) attitude t.o.v. het nemen van veiligheidsmaatregelen, 4) eigen effectiviteit. Een belangrijk kenmerk van Veilig groot worden is de gefaseerde aanpak die aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind; de kans dat je het gedrag van ouders kunt beïnvloeden is namelijk het grootst wanneer de juiste adviezen gegeven worden op het moment dat het voor hen relevant is. Doordat Veilig groot worden wordt uitgevoerd samen met verloskundigen, kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg is het bereik onder ouders groot.

Onderzoek

Uit effectevaluaties van de Veiligheidsinformatiekaarten (2007) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van de Veilig groot worden methodiek ten aanzien van een aantal veiligheidsgedragingen van ouders.

Ten behoeve van de doorontwikkeling zijn in 2013 en 2014 behoeften en wensen van ouders en professionals en geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot uitbreiding van de voorlichting naar aanstaande ouders, update van inhoud en vorm van de informatiefolders en een digitale uitbreiding van de voorlichtingsmaterialen om te faciliteren dat voorlichting meer op maat en flexibel ingezet kan worden.

Voor een actueel inzicht in het gebruik van de interventie en optimalisatie van de implementatie, worden de (intermediaire) doelgroepen vanaf 2015 (twee)jaarlijks bevraagd.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

VeiligheidNL
Ellen Kemler
e.kemler@veiligheid.nl
020-5114511

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies