Databank Effectieve Jeugdinterventies

Uk & Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor kinderen tot 4 jaar die opgroeien in een achterstandssituatie.


Gericht op:

Onderwijsachterstanden

Leeftijd:
0 - 4 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Kansarm, lage SES

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de kinderopvang

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
3 oktober 2019
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Erkend als integraal VVE-programma

Doelgroep

Kinderen tot 4 jaar in een achterstandssituatie die een peutergroep, voorschool of kinderdagverblijf bezoeken. De pedagogisch medewerkers vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Uk & Puk biedt getrainde pedagogisch medewerkers een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Het doel is onderwijsachterstanden te voorkomen of verminderen, zodat kinderen een betere start kunnen maken in het basisonderwijs.

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een speelleeromgeving. Er zijn activiteiten voor de grote groep, voor kleine groepen en voor individuele kinderen, aangepast aan de leeftijdsgroep en ontwikkelingsfase. De activiteiten zijn gericht op vier gebieden: spraak-taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorisch-zintuiglijke ontwikkeling en de ontluikende rekenontwikkeling. Daarnaast worden dagelijkse routines benut om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te behalen. De pedagogisch medewerkers stimuleren ouderbetrokkenheid op een manier die is afgestemd op de ouderpopulatie.

Tijdsinvestering

Het programma behandelt twaalf thema's, die elk zes weken in beslag nemen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Uk & Puk een goed opgebouwd programma, dat goed uitvoerbaar is.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Uitgeverij Zwijsen BV
www.zwijsen.nl/lesmethoden/uk-puk

Contactpersoon

Maud Bos
m.bos@zwijsen.nl
013-5838846

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies