Databank Effectieve Jeugdinterventies

OUDERS van tegendraadse jeugd

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het programma bestaat uit 8 opvoedingsondersteunende  interventies oplopend van licht tot zwaarder. Het versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.


Gericht op:

Delinquentie, gedragsproblemen

Leeftijd:
8 - 16 jaar
Doel:

Preventie van problemen, voorkomen recidive

Methode:

Individuele aanpak, groepsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
4 november 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

Jeugdigen krijgen voldoende ondersteuning van hun ouders om (herhaling van) strafbaar gedrag te voorkomen. Het programma versterkt opvoedvaardigheden van ouders (toezicht houden, samen problemen oplossen, grenzen stellen, positieve bekrachtiging en ouderlijke betrokkenheid) en beoogt dat ouders sociale steun zoeken en ontvangen bij de opvoeding van hun kind.

Doelgroep

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag.

Aanpak

OvTJ is een programma bestaande uit 8 opvoedingsondersteunende  interventies oplopend van licht tot zwaarder. Dit zijn de:

  • Opvoedworkshops
  • Opvoedgesprekken 12 min
  • Opvoedgesprekken 12plus
  • Oudercursus
  • Oudertraining
  • Individuele oudertraining 12 min
  • Individuele oudertraining 12 plus
  • OUDERS  van een jeugdgroep

Om ouders te motiveren en toe te leiden zijn er inleidende themabijeenkomsten. Met behulp van een toeleidinginstrument wordt bepaald welke interventie binnen het programma OvTJ het best past bij de ouders.

Onderbouwing

Om ontwikkeling van delinquent gedrag bij jeugdigen en/of recidive te voorkomen, intervenieert OvTJ op de volgende factoren in het gezinsdomein: opvoedingscompetenties van ouders en sociale steun.  De interventies versterken de vijf voor de preventie van jeugdcriminaliteit relevante opvoedvaardigheden van ouders (ouderlijke betrokkenheid, positieve bekrachtiging, samen problemen oplossen, grenzen stellen en toezicht houden) en de inzet van sociale steun. OvTJ is gebaseerd op effectieve elementen als een systeemgerichte, gedragsgerichte en cognitieve aanpak, het versterken van sociale steun, vroegtijdig, positief en vasthoudend ingrijpen en een individuele aanpak indien nodig.

Onderzoek

Door de Universiteit Utrecht is er in 2010 een veranderingsonderzoek (Opvoedworkshops) en een effectonderzoek met een quasi-experimentele opzet (Oudertrainingen) gedaan. 

In het effectonderzoek naar de oudertraining werden verschillende veranderingen gemeten.  Zo verbeterde de ervaren competentie in opvoeden van de ouders en was een half jaar na afsluiting van de training ook het toepassen van ‘harde’ disciplinering afgenomen.  Daarnaast heeft de Oudertraining gevolgen voor de eigen problemen van ouders. Zo nam angstig/depressief gedrag af en bij de ouders die álle bijeenkomsten volgden nam het agressieve gedrag af. Op langere termijn blijkt ook de mate van regeloverschrijdend gedrag door ouders af te nemen. Ook jongeren zelf rapporteren een afname van het aantal door hen gepleegde vermogensdelicten en vandalisme dat is toe te schrijven aan de Oudertraining.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

OUDERS van Tegendraadse jeugd is een samenhangend pakket van middelen en interventies voor een breed probleem waarbinnen gemakkelijk op- en afgeschaald kan worden. De commissie geeft haar complimenten over de wijze waarop zoiets ingewikkelds zo helder is beschreven.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

JSO expertisecentrum jeugd samenleving en opvoeding
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda
info@jso.nl
0182 547 888
www.jso.nl

Contactpersoon:
Nita van Veluw
Vest 181
3311 TV Dordrecht
n.van.veluw@jso.nl
078 639 19 04

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies