Databank Effectieve Jeugdinterventies

NIKA

NIKA richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Doel is het voorkomen of verminderen van gedesorganiseerde hechting. Tijdens gemiddeld vijf sessies wordt, met behulp van video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten, verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd.


Gericht op:

Hechting, kindermishandeling

Leeftijd:
0 - 6 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Doelgroep:

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
27 juni 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

NIKA heeft uiteindelijk tot doel het voorkomen of verminderen van psychische en gedragsproblemen bij het kind (op latere leeftijd) als gevolg van gedesorganiseerde hechting. Dit wordt bereikt door het elimineren dan wel verminderen van verstorend opvoedgedrag en het aanleren van sensitief opvoedgedrag, waarbij de ouder de signalen van het kind adequaat interpreteert en hier direct en passend op reageert. Hierdoor wordt een gedesorganiseerde hechting bij het kind voorkomen of het risico daarop verminderd.

Doelgroep

NIKA richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. De doelgroep bestaat uit gezinnen waarbij sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico's in de opvoedingscontext en waarbij de opvoeder 'verstorend opvoedgedrag' laat zien dat verwarrend of beangstigend is voor kinderen.

Aanpak

NIKA is een kortdurend geprotocolleerd cognitief gedragstherapeutische interventie die gebruik maakt van video feedback. In de aanpak worden technieken uit Basic Trust (Polderman, 2011) en uit de Modified Interaction Guidance (MIG) (Benoit, 2008) ingezet. Voorafgaand aan de interventie vindt een voormeting plaats, dan volgen 4 interventiesessies en de interventie eindigt met een nameting. NIKA kan een belangrijke module zijn van een meer omvattende aanpak om de veiligheid in het gezin te vergroten.

Onderzoek

Op cliëntniveau blijkt, uit de voor- en nametingen met de AMBIANCE, dat het verstorende opvoedgedrag dat geassocieerd wordt met gedesorganiseerde hechting verminderd dan wel geëlimineerd is na afronding van NIKA.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De doelgroep is helder, de subdoelen zijn SMART geformuleerd en de aanpak is goed uitgewerkt en onderbouwd. NIKA lijkt goed uitvoerbaar, er is een concreet protocol en een driedaagse training.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Nina Draaisma 
 06 - 33 316 091
nina@dejeugdzorgacademie.nl

Karine Zuidgeest
 zuidgeest@nika-nederland.nl

 https://nika-nederland.nl/

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies