Databank Effectieve Jeugdinterventies

Moti-4

Moti-4 richt zich op jongeren van 14-24 jaar die beginnend problematisch bezig zijn met middelengebruik, gokken of gamen of al verslaafd zijn. In vier individuele gesprekken van één uur met een medewerker van de verslavingspreventie wordt getracht het problematische gedrag terug te dringen.


Gericht op:

Middelengebruik, verslaving, gamen

Leeftijd:
14 - 24 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op:
4 februari 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De interventie is bedoeld voor alle jongeren (14-24 jaar) die beginnend problematisch bezig zijn met middelengebruik / gokken of gamen. Ook die jongeren die al verslaafd zijn komen in aanmerking voor Moti-4. Daarbij zijn deze jongeren (nog) niet gemotiveerd voor hulpverlening of is hun problematiek te licht voor hulpverlening (bij beginnend problematisch gedrag).

Doel

Het terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.

Aanpak

De interventie bestaat uit vier individuele bijeenkomsten van één uur gedurende een periode van één maand, uitgevoerd door een verslavingspreventie medewerker.
Wanneer verwijzen noodzakelijk is, kan het traject ingekort worden. De effectief gebleken elementen in de gesprekken blijken op dezelfde manier toepasbaar op iedereen ongeacht of het om drugs/alcohol of gokken en gamen gaat.

Onderbouwing

Het is cruciaal om interactie te zoeken met de groeiende groep jongeren met risicovol druggebruik/gok-gamegedrag, om het middelengebruik/ gedrag tijdens de tienerjaren te verminderen want dit kan de kans op latere problemen in de jongvolwassenheid en volwassenheid verminderen.
Moti-4 brengt een aantal effectief gebleken elementen zoals Stadia van gedragsverandering (Prochaska & Diclemente, 1984), motiverende gesprekstechnieken (Miller & Rolnick, 2005) en ASE-model (Fishbein en Ajzen,1975) bijeen, door deze combinatie kan bovendien synergie ontstaan.
Het inzicht van de jongere in het eigen gebruik en de gevolgen daarvan wordt vergroot. Dit bewustwordingsproces kan een eerste stap naar verandering zijn.

Onderzoek

Belangrijke conclusies van het responsief onderzoek (G. Adriana) naar verwachtingen van de implementatie van een preventief gesprekkenprogramma zijn: de respondenten vinden het belangrijk dat Mondriaan een gestandaardiseerd preventief gesprekkenprogramma ontwikkeld.
In het explorerend evaluatie onderzoek (E. van de Bosch) is onderzocht welke essentiële componenten aanwezig dienen te zijn bij een effectieve preventie gesprekken traject.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De aanpak van Moti-4 vormt een goed aanknopingspunt om gedrag te beïnvloeden. Het effectonderzoek laat onder jongeren een daling zien in het aantal joints per week én een daling in het kostenverbruik van cannabis. Het oordeel 'Effectief volgens goede aanwijzingen' geldt alléén voor het verminderen van cannabisgebruik. Er is nog geen bewijs aangeleverd voor het effect van Moti-4 op andere soorten middelengebruik, gokken en gamen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Mondriaan Verslavingspreventie
Postbus 4436
6401 CX Heerlen
088 5067200

Contactpersoon

Gerald Adriana
g.adriana@mondriaan.eu

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies