Databank Effectieve Jeugdinterventies

!JES het brugproject

!JES het brugproject is een preventieve cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun ouders, rondom de periode van echtscheiding. Het project heeft als doel nadelige effecten van een scheiding op kinderen te voorkomen en/of te verminderen en doet dat met een cursus van zeven bijeenkomsten voor kinderen en drie bijeenkomsten voor hun ouders.


Gericht op:

Scheiding

Leeftijd:
8 - 12 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
4 november 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

!JES het brugproject is een preventieve training en heeft als hoofddoel kinderen te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders zodat zij zich leeftijdsadequaat kunnen blijven ontwikkelen. De nadelige effecten van het meemaken van een scheiding, zoals het ontwikkelen van emotionele en/of gedragsproblemen, worden voorkomen.

Doelgroep

De doelgroep van !JES het brugproject wordt gevormd door kinderen van 8 tot 12 jaar die zich in de periode rond de scheiding van hun ouders bevinden. De intermediaire doelgroep is de beide ouders.

Aanpak

!JES het brugproject is een preventieve training. Ouders worden betrokken bij de interventie.

Kinderen en ouders krijgen informatie en leren vaardigheden aan die zij nodig hebben in de situatie die door de scheiding is ontstaan. Zij leren daardoor samen vorm te geven aan deze nieuwe situatie.

De kinderen komen zeven keer in een groep (6-8 kinderen) bij elkaar. Zij krijgen informatie over wat hen te doen staat tijdens de periode van de scheiding. Zij leren bijvoorbeeld om te gaan met hun (nieuwe) gevoelens en leren vaardigheden aan om te vertellen wat voor hen belangrijk is. Er wordt speels en praktisch gewerkt. De metafoor van de brug loopt als een rode draad door het programma. De brug symboliseert voor de kinderen de verbinding tussen de huizen van hun vader en moeder. De kinderen werken aan het bouwen van die brug.

Voor ouders zijn er drie groepsbijeenkomsten, parallel aan de training voor kinderen. Zij krijgen voorlichting over de gevolgen van een scheiding voor hun kind, over ouderschap en over opvoeden na scheiding. Dit helpt ouders hun kind bij te staan in de periode rondom de scheiding.

Onderbouwing

Het meemaken van een scheiding van ouders is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis, met verstrekkende gevolgen. Om dit proces goed te doorlopen is ondersteuning nodig. Met behulp van scheidingseducatie kunnen kinderen leren hoe zij met de gevolgen van de scheiding kunnen omgaan. De praktische en speelse manier van werken en het oefenen van vaardigheden in de praktijk, helpen om met de veranderingen in de eigen leefsituatie om te gaan. De ouders hebben een grote rol in het begeleiden van hun kind tijdens dit proces en zijn daarom betrokken bij het project.

Onderzoek

De Graaf en De Bruijn (2014) voerden een evaluatieonderzoek uit naar !JES het brugproject. Dit onderzoek laat zien dat er na afloop van de interventie bij kinderen afname is van gedragsproblemen en bij ouders verbetering van de opvoedingsvaardigheden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

!JES het brugproject is een goed onderbouwde interventie met een belangrijk doel. De interventie lijkt goed uitvoerbaar door helder beschreven sessies, kant en klare werkdocumenten en een duidelijke handleiding voor trainers.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

PRO remedial teaching & orthopedagogisch advies
T. van den Berg
Reggelaan 107
8033 AZ Zwolle
(038) 465 73 90
provdberg@pro-zwolle.nl

Praktijk Wilbrink en Hoving
Gerda Wilbrink
Reggelaan 107
8033 AZ Zwolle
(038) 460 49 78
hovingenwilbrink.nl

www.jijenscheiden.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies