Databank Effectieve Jeugdinterventies

Denken + Doen = Durven

'Denken + Doen = Durven' is een individuele cognitieve gedragstherapie voor jeugdigen van 8-18 jaar met als doel angststoornissen te verhelpen. In 12 wekelijkse bijeenkomsten wordt de jeugdige nieuw gedrag geleerd om met zijn of haar angst om te gaan. Tussen de bijeenkomsten door oefent de jeugdige met huiswerkopdrachten. Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten voor de ouders.


Gericht op:

Angststoornissen

Leeftijd:
8 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op:
18 september 2015
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van Denken + Doen = Durven is een zodanige afname van angstklachten van de jeugdige dat zij geen beperking meer vormen voor het dagelijks leven.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8-18 jaar met angststoornissen.

Aanpak

Denken + Doen = Durven is een cognitieve gedragstherapie (CGT) bestaande uit 15 sessies. Er zijn 12 individuele sessies voor het kind. Bij 3 sessies zijn ook de ouders (gedeeltelijk) aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 3 aparte oudersessies. Er wordt aandacht besteed aan psycho-educatie, cognitieve herstructurering, exposure, coping vaardigheden en terugvalpreventie.

Onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeken die de effectiviteit van Denken + Doen = Durven voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen onderzocht hebben (Bodden et al., 2008; van Steensel & Bögels, in revisie; Jongerden, Oort & Bögels, in voorbereiding). De onderzoeken laten zien dat ongeveer 2/3de van de kinderen vrij is van zijn of haar primaire angststoornis nadat zij Denken + Doen = Durven hebben gevolgd. Ook worden grote effectgroottes gevonden m.b.t. de afname van de ernst van de angststoornissen en de afname van angstsymptomen. Daarnaast worden positieve effecten gevonden voor de kwaliteit van leven, sociaal (ASS-gerelateerd) gedrag, en algemeen probleemgedrag.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Denken + Doen = Durven heeft een sterke theoretische onderbouwing en een goed uitgewerkte aanpak. Onderzoek geeft goede aanwijzingen dat de interventie effectief is voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen van 8-18 jaar en eveneens effect heeft op kwaliteit van leven, sociaal (ASS-gerelateerd) gedrag en algemeen probleemgedrag.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Universiteit van Amsterdam (Pedagogiek en Onderwijskunde)
Postbus 94208
1090 GE Amsterdam

Contactpersoon

Liesbeth Telman
g.e.telman@uva.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies