Databank Effectieve Jeugdinterventies

Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed is een online training voor kinderen met werkgeheugenproblemen, gericht op het verbeteren van concentratie en aandacht.


Gericht op:

ADHD, cognitieve ontwikkeling, leerstoornissen, schoolprestaties

Leeftijd:
7 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

Thuis, in de school, e-hulp

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
3 juli 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Kinderen van 4 tot 18 jaar met werkgeheugenproblemen, bijvoorbeeld bij leerproblemen of een leerstoornis, ADHD, een autismespectrumstoornis of niet-aangeboren hersenletsel.

Aanpak

Cogmed traint het werkgeheugen via oefeningen op een computer of tablet. Bij de oefeningen moet de deelnemer volgordes van cijfers, letters of patronen onthouden en invoeren, soms in omgekeerde volgorde. Een algoritme past de moeilijkheidsgraad van de oefeningen aan, zodat de deelnemer steeds op een zo hoog mogelijk niveau traint. De training wordt thuis of op school gedaan, onder begeleiding van een ouder of leerkracht.
De Cogmed Coach ondersteunt het kind en de begeleidende ouder of leerkracht. Ook zorgt de coach voor de vertaling van de trainingsresultaten naar de doelen die samen met de deelnemer zijn opgesteld. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om drie kwartier geconcentreerd te kunnen leren.

Tijdsinvestering

De duur van de training kan variëren van minimaal vijf weken, met elke week vijf trainingssessies van vijftig minuten, tot maximaal dertien weken, met drie sessies van twintig minuten. Daarnaast is er een intakegesprek en heeft de Cogmed Coach vijf coachgesprekken met de deelnemer en de ouder of leerkracht. Na de trainingsperiode is er een evaluatiegesprek en na een half jaar nog een follow-up.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Cogmed is een goed uitvoerbare, duidelijk omschreven interventie waar het transdiagnostisch denken goed naar voren komt. Het protocol is helder beschreven en goed overdraagbaar. De commissie heeft bij het vaststellen van het niveau van effectiviteit een afweging gemaakt tussen de hoeveelheid studies, de gevonden effect sizes en de mate waarin de onderzochte doelgroep overeenkomt met de op het werkblad genoemde doelgroep. Daarop kwam zij tot het oordeel dat er eerste aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van Cogmed, met de kanttekening dat de gevonden verbeteringen in het werkgeheugen niet lijken te resulteren in verbeterd schools functioneren.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Pearson Benelux
cogmed-nl@pearson.com
 020 581 5500
www.cogmed.nl

Contactpersoon

Selma van Berkel
info@beterbrein.nl
06 – 57 57 60 95

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies