Databank Effectieve Jeugdinterventies

Bedwing je dwang

Bedwing je dwang is een individuele cognitief-gedragstherapeutische behandeling voor kinderen en jongeren van ongeveer 8 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis. Bedwing je dwang is gericht op het stoppen van dwangrituelen en het veranderen van cognities door middel van blootstelling, responsepreventie en cognitieve therapie. De behandeling duurt gemiddeld drie tot vier maanden met wekelijkse sessies van een uur.


Gericht op:

Dwangstoornis

Leeftijd:
8 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
3 mei 2018
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Het protocol is geschreven voor jongeren van ongeveer 12 tot ongeveer 18 jaar met een dwangstoornis. Deze leeftijdsgrenzen zijn echter niet strikt. Het protocol is ook geschikt voor jongere kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het verminderen of verdwijnen van de dwangklachten: de dwanghandelingen, de dwanggedachten en het vermijdingsgedrag. Subdoelen zijn het anders interpreteren van normaal optredende intrusies en het niet meer vermijden van situatie die dwang oproepen.

Aanpak

De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van ongeveer een uur. De behandeling bestaat uit psycho-educatie, Cognitieve Therapie (CT), Exposure en Responspreventie (ERP), en terugvalpreventie. Met CT worden de dwanggedachten aangepakt. Met ERP worden de dwangrituelen die de dwangstoornis in stand houden aangepakt. De ouders worden bij de behandeling betrokken. Zij zijn aanwezig bij de sessies of een deel daarvan. Meestal kan de behandeling na vier maanden (16 zittingen) worden afgesloten.

Onderbouwing

De behandeling bestaat uit Exposure & Responspreventie (ERP) en Cognitieve Therapie (CT). ERP behelst het zich blootstellen (exposure) aan de situaties die dwanghandelingen oproepen (bijvoorbeeld iets aanraken) en vervolgens het niet uitvoeren van de dwanghandeling (handenwassen in dit geval) (responspreventie). ERP is gebaseerd op de twee fasen-theorie van Mowrer (1960) en op het onderzoek van onder andere van den Hout en Kindt (2003). 
CT is gebaseerd op theorie over het ontstaan en voortbestaan van dwanggedachten, waarin verkeerde interpretaties van normaal optredende intrusies het centrale probleem vormen. In dit model is het veranderen van verkeerde of irreële interpretaties van cognities de belangrijkste interventie.

Onderzoek

In een recente Nederlandse studie bleek het protocol redelijk effectief, met een gemiddelde verbetering van 52% . 71% van de jongeren had na 16 zittingen klachten beneden klinisch nivo (Wolters, 2013).  Dit is vergelijkbaar met de eerdere Nederlandse studie (De Haan e.a., 1998) en met buitenlandse studies (Abramowitz e.a., 2005; Watson & Rees, 2008; Sanchez-Meca e.a., 2014).


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Bohn Stafleu van Loghum (BSL),
Else de Haan
Het Spoor 2
3994 AK Houten
E.deHaan@amc.uva.nl
BSL: 030 - 638 38 38
E. de Haan: 020 - 890 10 00
www.bsl.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies