Databank Effectieve Jeugdinterventies

Be-Loved

De leerlijn Be-Loved is bedoeld voor christelijke en orthodox-christelijke scholen die aandacht willen besteden aan de seksuele vorming van hun leerlingen.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
12 - 17 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
24 september 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

Leerlingen van het voortgezet christelijk onderwijs in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar binnen het vmbo, havo en vwo. 

Aanpak

Be-Loved is een doorlopende leerlijn die bestaat uit vier modules die elk in een ander
leerjaar gegeven worden. Thema's die voorbijkomen zijn onder meer grenzen, uiterlijk, verkering, loverboys en homoseksualiteit. In de lessen wordt gebruikt gemaakt van schriftelijke informatie, filmpjes, groepsgesprekken en opdrachten. Het materiaal sluit aan bij de belevingswereld van christelijke leerlingen. 

Het is belangrijk dat christelijke leerlingen ruimte krijgen om een eigen mening te vormen, zicht te krijgen op de eigen weerbaarheid en te oefenen met seksueel weerbaar gedrag. De interventie brengt een dialoog op gang over gezonde seksualiteit in een subcultuur waarin dat als taboedoorbrekend wordt ervaren.

Tijdsbesteding

Elke lesmodule bestaat uit vier lessen van ieder drie uur en twintig minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De deelcommissie Jeugd ziet in Be-Loved een mooie, 'open' en breed opgezette interventie, die bestaat uit een doorlopende leerlijn. Be-Loved sluit goed aan bij de doelgroep (orthodox)-christelijke scholen. Het lespakket is praktisch en helder beschreven, maar er is niet goed zicht op hoe de lessen in de praktijk precies worden uitgevoerd. In de onderbouwing kan het spanningsveld tussen enerzijds de thuiswereld van (orthodox)-christelijke jongeren en anderzijds de samenleving nog wat sterker geïntegreerd worden.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

WiSEducatie
Postadres: Boommarter 12, 7325 AX Apeldoorn
info@wiseducatie.nl
06 19 94 9303
www.wiseducatie.nl

Contactpersoon

Wietske Kruyswijk        
info@wiseducatie.nl                           
06 19 94 93 03

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies