Databank Effectieve Jeugdinterventies

Stoere Schildpadden

Stoere Schildpadden is een groepsprogramma om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of beperken na een scheiding.


Gericht op:

Scheiding

Leeftijd:
4 - 7 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de wijk, in de school

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
5 februari 2021
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar met gescheiden ouders, over wie een ouder of andere betrokkene zich zorgen maakt.

Aanpak

Stoere Schilpadden biedt een ondersteunende groepsomgeving om spanningen als gevolg van de scheiding te verminderen. Via psycho-educatie en cognitief-gedragstherapeutische technieken leren kinderen omgaan met schuldgevoelens, misvattingen en onrealistische gedachten over de scheiding. Ook ontwikkelen ze probleemoplossende vaardigheden. Verder is Stoere Schildpadden gericht op het versterken van een positief beeld van zichzelf en het gezin. Daarbij houdt de interventie rekening met de cognitieve en verbale vaardigheden van kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Stoere Schildpadden wordt gegeven door getrainde en ervaren professionals. De trainers werken veel met een handpop, de schildpad Sam. Naast poppenspel gebruikt de trainer creatieve materialen en spelvormen, zoals voorleesboeken, spellen, werkbladen en tekeningen.

Ouders worden betrokken bij de interventie door middel van een intakegesprek, nieuwsbrieven, de werkbladen van hun kinderen, een oudersessie en een eindgesprek.

Tijdsbesteding

Stoere Schildpadden bestaat uit twaalf wekelijkse groepssessies van 45 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt Stoere schildpadden een passende interventie met passende technieken. De beschrijving is helder. Er is veel materiaal beschikbaar en aandacht voor de borging van de kwaliteit van het programma.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

TNO Afdeling Child Health
Childhealthsecretary@tno.nl 
088 - 866 6153
www.stoereschildpadden.nl

Contactpersoon

M. Klein Velderman
mariska.kleinvelderman@tno.nl
088 866 6023

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies