Databank Instrumenten

Vragenlijst over Ontwikkeling en Gedrag (VOG)

De VOG is een vragenlijst om de emotionele- en gedragsproblemen van kinderen en jeugdigen met een verstandelijke handicap in kaart te brengen. De vragenlijst bestaat uit een ouderversie (VOG-O) en een versie voor leerkrachten of activiteitenbegeleiders (VOG-L). De VOG is ontwikkeld naar het model van de CBCL, op basis van gedragsbeschrijvingen van kinderen met een verstandelijke beperking.


Onderwerp:

Angst,
Gedragsproblemen,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
6 - 19 jaar

Doel

De VOG meet emotionele en gedragsproblemen bij jeugdigen met een verstandelijke handicap, zoals gezien door de ogen van ouders/verzorgers en leerkrachten/begeleiders dagopvang.

Doelgroep

De VOG is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een verstandelijke handicap.

Materialen

De VOG bestaat uit:

  • een handleiding
  • een vragenlijst voor ouders/verzorgers: VOG-O
  • een vragenlijst voor leerkrachten/activiteitenbegeleiders: VOG-L

Gebruik

De VOG-O wordt individueel ingevuld door ouders of verzorgers die het kind zo goed als dagelijks meemaken. De VOG-O kan ook tijdens een vraaggesprek met de ouders worden ingevuld, bijvoorbeeld wanneer de ouders niet goed kunnen lezen.

De VOG-L wordt ingevuld door leerkrachten, groepsleiders in kinderdagcentra of activiteitenbegeleiders, die het kind alleen gedurende delen van de dag meemaken.
Indien mogelijk is het nuttig om meerdere informanten onafhankelijk van elkaar een vragenlijst te laten invullen. Dit maakt het mogelijk om verschillende visies met betrekking tot de emotionele en gedragsproblemen van het kind met elkaar te vergelijken.

Degene die de VOG laat invullen hoeft geen speciale vaardigheid of training te hebben gevolgd, maar moet de VOG wel goed kennen. Daarnaast moet deze persoon over vaardigheden beschikken om met ouders te werken.De afname van de VOG neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Deze vragenlijst is vrij verkrijgbaar via:

http://www.mentalhealthonline.nl/tests/vog/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies