Databank Instrumenten

Sociale Informatie Verwerkings Test (SIVT)

De SIVT meet de sociale informatieverwerking van jeugdigen voor het begrijpen van hun externaliserende gedragsproblemen. De SIVT is ook ontwikkeld voor jeugd met een licht verstandelijke beperking; hiervoor zijn specifieke scoretabellen bijgevoegd. Het instrument wordt gebruikt in de jeugdzorg, jeugd-ggz, gehandicaptenzorg, en in het speciaal onderwijs.

Doel

Het doel van de SIVT is inzicht verschaffen in de sociale informatieverwerking en externaliserende gedragsproblemen van jeugdigen.

Doelgroep

Jeugdigen van 8 t/m 17 jaar met externaliserende gedragsproblemen. De SIVT is ook geschikt voor afname bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (intelligentiequotiënt van 50-85).

Materialen

Het instrument is digitaal en werkt op een online testsysteem. De SIVT bestaat uit filmpjes van sociale probleemsituaties, met een bijbehorend interactief interview met open vragen en gesloten vragen op de tablet. Alle stappen van het theoretische SIV-model worden gemeten. De filmpjes variëren in complexiteit en intentie van de personen in de sociale situaties. Er is een handleiding beschikbaar met een afnameprotocol en interpretatie van scores, en een online berekening en scoringsformulier.

Gebruik

De SIVT wordt individueel in een interactief interview afgenomen met de tablet op tafel, waarbij ook de gesloten vragen mondeling worden gesteld aan de deelnemer. In de instructies aan de deelnemer wordt uitgelegd dat er geen goede of foute antwoorden zijn. De vragen zijn zo opgesteld dat deze alle stappen van het SIV-model meten. De vragen worden automatisch digitaal in de goede volgorde aangeboden. De tablet wisselt tussen deelnemer en afnemer, en de instructies daarvoor worden in de applicatie gegeven op de juiste momenten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
8 - 17 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
020-6713543
info@hogrefe.nl

https://www.hogrefe.nl/shop/sociale-informatieverwerkingstest.html

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies