Databank Instrumenten

Social Communication Questionnaire (SCQ)

Vragenlijst voor ouders om kinderen te screenen voor een autismespectrumstoornis (ASS). De SCQ is afgeleid van de Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R).

Doel

  • Vaststellen of een kind moet worden doorverwezen voor een volledig diagnostisch onderzoek naar de aanwezigheid van ASS.
  • Vaststellen van het ernstniveau van de ASS-symptomen en van de verandering in de tijd voor de evaluatie van behandelings- , opvoedings- en onderwijsplannen.

Doelgroep

Kinderen vanaf 4 jaar (met een mentale leeftijd vanaf 2 jaar) met een vermoedelijke ASS.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een handleiding en de scoreformulieren Levensloop en Huidige Toestand.

Gebruik

De versie Levensloop wordt gebruikt voor de diagnostische screening. Voor het meten van gedragsverandering bij personen waarvan al bekend is dat zij een ASS hebben wordt de versie Huidige Toestand geadviseerd. Voordat de afnemer de SCQ aan de ouder geeft is het zinvol om te wijzen op de periode waarover de vragen gaan. Met name geldt dit voor het tweede deel van de versie Levensloop die heel specifiek gaat over de periode tussen de 4e en 5e verjaardag. Zo nodig kan men nagaan of de ouders zich dit jaar goed herinneren.Op de buitenzijde van het gesloten formulier zijn de vragen gedrukt. Nadat de ouder de vragenlijst (zonder supervisie) heeft ingevuld, kan de afnemer het formulier openen en de scoringsinstructies volgen op de binnenzijde. De interpretatie van de SCQ moet gebeuren door een deskundige in de verzorging en behandeling van personen met ASS.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Autisme

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
4 - 23 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Sig vzw
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst)
België
00 32 53 38 28 18 
info@sig-net.be
http://www.sig-net.be/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies