Databank Instrumenten

Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)

Aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en/of de leerkracht meet de SEV in hoeverre kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doel

Met de Sociaal Emotionele Vragenlijst kan aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied.De uitslag van de SEV kan de grondslag vormen voor verwijzing naar de jeugdzorg of het speciaal onderwijs. Daarnaast kan de SEV gebruikt worden om het effect van een behandeling te evalueren.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Materialen

De SEV bestaat uit:

  • handleiding;
  • vragenlijst voor leerkracht;
  • vragenlijst voor ouder;
  • uitslagformulier;

Gebruik

De vragenlijst wordt ingevuld door iemand die goed op de hoogte is van het gedrag van het kind, zoals de ouder of de leerkracht. De invuller geeft voor 72 soorten gedrag aan in hoeverre er het afgelopen jaar bij het betreffende kind sprake van is geweest. Dit oordeel wordt gegeven op een vijfpuntschaal (tussen 'het gedrag komt niet voor' tot en met 'het gedrag komt zeer vaak of dagelijks voor'). De afname duurt zo'n 30 minuten. De SEV wordt geïnterpreteerd door een psychodiagnostisch geschoold persoon.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Autisme

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
(030) 638 37 36
klantenservice@bsl.nl
http://www.testweb.bsl.nl

 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies