Databank Instrumenten

Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV)

Aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en/of de leerkracht meet de SEV in hoeverre kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.


Onderwerp:

ADHD,
Angst,
Autisme spectrum stoornis,
Depressie,
Gedragsproblemen

Doel:

Signalering en screening, Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 18 jaar

Doel

Met de Sociaal Emotionele Vragenlijst kan aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en/of leerkrachten worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

Materialen

De SEV bestaat uit:

  • handleiding
  • vragenlijst

Gebruik

De SEV bestaat uit 72 stellingen, verdeeld over de schalen Aandachtstekort met hyperactiviteit (verder onderverdeeld in aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit), Autistisch gedrag, Sociaal probleemgedrag (verder onderverdeeld in oppositioneel-opstandig gedrag, agressief gedrag en antisociaal gedrag) en Angstig en stemmingsgestoord gedrag (verder onderverdeeld in angst in het algemeen, sociaal-angstig gedrag en angstig-depressief gedrag). Op een 5-puntsschaal wordt aangegeven hoe vaak het kind bepaalde gedragingen of problemen laat zien. Het invullen duurt ongeveer een half uur. De vragenlijst wordt ingevuld door de ouders of andere personen die het kind goed kennen. Alleen psychodiagnostisch bevoegde professionals mogen de testuitslag interpreteren.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
(030) 638 37 36
klantenservice@bsl.nl
http://www.testweb.bsl.nl/tests/sev/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies