Databank Instrumenten

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

De SCVT geeft een indicatie van het sociaal-cognitief functioneren in relatie tot de leeftijd van het kind. De test is ontwikkeld voor de leeftijd 4 tot en met 12 jaar en meet acht sociaal-cognitieve vaardigheden, namelijk: identificeren, discrimineren, differentiëren, vergelijken, zich verplaatsen, relateren en coördineren en verdisconteren.

Doel

Doel van dit instrument is het vaststellen van het wel of niet aanwezig zijn van sociaal-cognitieve vaardigheden op een leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau. De test geeft informatie over de school- en thuissituatie. Het instrument wordt ook ingezet om kenmerken van gedragsstoornissen vast te stellen, zoals ADHD of autisme. De twee verkorte versies van de SCVT kunnen worden ingezet bij kinderen die meedoen aan interventies en onderzoek waarbij herhaalde metingen nodig zijn.

Doelgroep

Kinderen van 4 tot 13 jaar.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, testmateriaal en een vragen- en scoreformulier. Het scoren kan ook online via www.testweb.bsl.nl. Er zijn twee verkorte parallelversies van de SCVT.

Gebruik

De SCVT bestaat uit zeven verhaaltjes met bijbehorende plaatjes, die gaan over een sociale situatie waarin een kind geconfronteerd wordt met een probleem. Bij elk verhaaltje horen acht vragen die de sociaal-cognitieve vaardigheden vertegenwoordigen. De vragen zijn gerelateerd aan een bepaalde leeftijd en worden dus steeds moeilijker. Wanneer het kind twee vragen foutief beantwoord, wordt doorgegaan met het volgende verhaaltje. De afname, scoring en interpretatie van de SCVT is voorbehouden aan diagnostisch bevoegde professionals.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

ADHD,
Gedragsproblemen,
Autisme

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
4 - 13 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
(030) 638 37 36
klantenservice@bsl.nl
www.testweb.bsl.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies