Databank Instrumenten

Pediatric Quality of Life Inventory (PEDSQL)

De Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) is een vragenlijst om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten bij kinderen.

Doel

De PedsQL is ontwikkeld om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten bij kinderen en hun ouders of verzorgers. In eerste instantie is de PedsQL ontwikkeld met en voor kinderen met kanker en hun ouders of verzorgers. In de loop der jaren zijn daar verschillende ziektespecifieke modules bijgekomen.

Doelgroep

Kinderen van 2 tot en met 18 jaar.

Materialen

Er zijn zowel zelfrapportage- als ouderversies beschikbaar.

Zelfrapportage voor kinderen van:

  • 5 tot en met 7 jaar
  • 8 tot en met 12 jaar
  • 13 tot en met 18 jaar.

Versies voor de ouders van kinderen van:

  • 2 tot en met 4 jaar
  • 5 tot en met 7 jaar
  • 8 tot en met 12 jaar
  • 13 tot en met 18 jaar.

Overige materialen: een invulformulier met scoreformulieren voor de afzonderlijke schalen: lichamelijk, emotioneel, sociaal en schools functioneren.

Gebruik

De Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) is ontwikkeld om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te meten op vier domeinen: fysiek, emotioneel, sociaal en schools functioneren. Om de uitkomsten te interpreteren worden de ruwe scores omgezet in drie schaalscores: een totaalscore, een psychosociale gezondheidsscore en een lichamelijke gezondheidsscore. Een hogere schaal- of totaalscore wijst op een hogere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Alle versies bevatten 23 items en kunnen in vier minuten ingevuld worden. De vragenlijst is beschikbaar in meer dan zeventig talen, waaronder Nederlands. Er is geen Nederlandse waarderingsset beschikbaar.

Meer informatie

Pedsql.org


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Evaluatie, Gemengde, overige en niet gespecificeerde doelen

Leeftijd:
2 - 18 jaar

Bestellen

De Pediatric Quality of Life Inventory is ontwikkeld in Amerika. De PedsQL is niet vrij beschikbaar, maar valt onder het auteursrecht. De PedsQL mag daarom niet naar eigen inzicht worden aangepast, vertaald of verspreid. Voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaar. Gebruik kan worden aangevraagd via een formulier: Pedsql.org/PedsQL-Core-UserAgreement.doc.

Aan het gebruik van de PedsQL zijn kosten verbonden. De kosten worden bepaald aan de hand van onder meer het type onderzoek, de financieringsbron van het onderzoek en de omvang van de steekproef.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies