Databank Instrumenten

GGZ Jeugdthermometer

De GGZ Jeugdthermometer is een instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, kunnen onderzoeken hoe cliënten en hun ouders de geboden zorg, inclusief de begeleiding van ouders, waarderen.

Doel

De GGZ Jeugdthermometer is een instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg kunnen onderzoeken hoe cliënten en ouders van cliënten de geboden zorg waarderen. De jeugdthermometer meet de waardering van informatie, de waardering van inspraak, de waardering van de hulpverlener en de waardering van het resultaat. Het instrument kan worden gebruikt bij kwaliteitsbeleid van eigen instellingen, vergelijkingen tussen instellingen of voor een landelijke vergelijking. Het geeft een beeld van de cliënttevredenheid van het behandelde kind, de tevredenheid van de ouders van het behandelde kind en de tevredenheid van ouders over de hulp die henzelf is geboden naar aanleiding van de problemen van hun kind.

Doelgroep

De doelgroep van de GGZ Jeugdthermometer bestaat uit hulpverleners binnen de jeugd-ggz.

Materialen

Dit instrument bestaat uit drie onderdelen:

  • GGZ Jeugdthermometer voor jongeren vanaf 12 jaar over de geboden hulp
  • GGZ Jeugdthermometer voor ouders/verzorgers over de behandeling van hun kind
  • GGZ Jeugdthermometer voor ouders/verzorger over de ouderbegeleiding
  • Handleiding
  • Codeboek en een SPSS-syntax.

Gebruik

De GGZ Jeugdthermometer over de behandeling van de jeugdige wordt ingevuld door jongeren ouder dan twaalf jaar en door ouders als de cliënt jonger is dan twaalf jaar. De GGZ Jeugdthermometer over de ouderbegeleiding vullen alleen de ouders in.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:
Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
0 - 0 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

GGZ Nederland
Postbus 830
3800 AV Amersfoort
Tel.: (033) 460 89 00
info@ggznederland.nl
www.ggznederland.nl
 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies