Databank Instrumenten

Familie Relatie Test (FRT)

De Familie Relatie Test is een snelle en kindvriendelijke methode om informatie te verzamelen over hoe een kind de relatie met leden van zijn/haar gezin waarneemt. Het kind kiest uit kartonnen figuren diegenen die het meest op zijn/haar vader, moeder, broers en zussen lijken. Met behulp van kaartjes met positieve (bijvoorbeeld 'Wie vind jij lief?") of negatieve zinnen, kan het kind bepalen op wie de betreffende zin het meest van toepassing is. Kaartjes die niet bij één van de gekozen gezinsleden passen kunnen bij 'Meneer Niemand' worden geplaatst.

Doel

De FRT is een snelle en kindvriendelijke methode om informatie te verzamelen over hoe een kind de relatie met leden van zijn/haar gezin waarneemt. De test is bedoeld om naast kwantitatieve gegevens (hoe positief/negatief een kind gezinsleden ervaart en hoe emotioneel betrokken hij/zij op hen is), ook kwalitatief te interpreteren informatie uit te lokken. (Bijvoorbeeld de observatie en interpretatie van de wijze waarop het kind kaartjes aan gezinsleden of juist aan meneer Niemand toewijst).

Doelgroep

Kinderen van 4 t/m 11 jaar.

Materialen

De complete set bestaat uit een handleiding, 21 kartonnen figuren, 40 itemkaartjes voor jonge kinderen, 86 itemkaartjes voor oudere kinderen, 25 scoringsformulieren, 25 profielformulieren en een normprofielenboek. De figuren stellen personen voor van verschillende leeftijd, vorm en grootte en de items zijn kaartjes met gevoelens.

Gebruik

Het kind kiest uit kartonnen figuren diegenen die het meest op zijn/haar vader, moeder, broers en zussen lijken. Met behulp van kaartjes met positieve of negatieve gevoelens, kan het kind bepalen op wie de betreffende zin het meest van toepassing is. Kaartjes die niet bij één van de gekozen gezinsleden passen kunnen bij 'Meneer Niemand' worden geplaatst. De resultaten geven aan hoe positief/negatief het kind emotioneel betrokken is bij de gezinsleden en hoe deze ervaren worden. De FRT geeft tevens kwalitatieve informatie over de omgang van het kind met gevoelens ten opzichte van het gezin.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Kindermishandeling,
Multiprobleemgezinnen,
Scheiding

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies