Databank Instrumenten

Exitvragenlijst jeugd- en opvoedhulp

De Exitvragenlijst jeugd- en opvoedhulp geeft jongeren (vanaf 12 jaar) en hun ouders de mogelijkheid hun oordeel te geven over de effectiviteit van de hulp die zij hebben gekregen.


Onderwerp:

Residentiële jeugdhulp

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
12 - 25 jaar

Doel

Het doel van de Exitvragenlijst is in de eerste plaats om cliënten de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen middels items die zij zelf van belang vinden. Daarnaast is een doel om jeugdhulpinstellingen de mogelijkheid te geven om inzicht te krijgen in de door cliënten beoordeelde resultaat van de hulpverlening, zodat hiermee gewerkt kan worden aan kwaliteitsverbetering. Het laatste doel is om de dialoog tussen cliënten en jeugdhulpinstellingen over de effectiviteit binnen de instelling te stimuleren, evenals tussen jeugdhulpinstellingen onderling en tussen jeugdhulpinstellingen en overheden.

Doelgroep

De vragenlijsten zijn gericht op jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders

Materialen

 • Handleiding Exit-vragenlijst
 • Oudervragenlijst
 • Jongerenvragenlijst
 • Invulinstructie
 • Scorehulp
 • Codeboek
 • Voorbeeldbrief

Gebruik

De Exitvragenlijst wordt na afsluiting van de hulpverlening ingezet. Elke cliënt waarbij de begeleiding wordt afgesloten krijgt het verzoek om de vragenlijst in te vullen. De lijst wordt gekoppeld aan de cliënt en is niet anoniem. Afname kan op verschillende wijzen plaatsvinden:

 • individuele beantwoording voordat het eindgesprek plaatsvindt en bespreking in het eindgesprek;
 • individuele beantwoording en terugzending per post;
 • beantwoording tijdens het eindgesprek;
 • telefonische afname na afloop van de hulp;

De voorkeur gaat uit naar de eerste methode. Bij voorkeur vult de cliënt de vragenlijst zelfstandig in. Voordat de vragenlijsten kunnen worden afgenomen, moeten deze worden aangepast aan de hulpvorm en de organisatie.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

 • De Exitvragenlijst jeugd- en opvoedhulp is opgenomen in het programma BergOp van Praktikon.

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De Exitvragenlijst Jeugd- en opvoedhulp is opgenomen in het programma BergOp van Praktikon. Door middel van een licentie kunt u gebruik maken van de vragenlijst.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies