Databank Instrumenten

Cliënten-toets (C-toets)

De C-toets kan gebruikt worden om te signaleren wat jongeren van 12 jaar en ouder die cliënt zijn in de jeugdzorg (en apart de pleegzorg) vinden van de kwaliteit van de zorg, De uitkomsten kunnen vervolgens gebruikt worden als basis voor interactieve cliëntenfeedback en het doorgeven van verbeteringen in de zorg vanuit cliëntenperspectief.

Doel

Doel van de C-toets is op hoofdlijnen signaleren wat ouders en jongeren vinden van de kwaliteit van de jeugdzorg om vervolgens de uitkomsten te gebruiken als basis voor interactieve cliëntenfeedback en het doorgeven van verbeteringen in de jeugdzorg vanuit cliëntenperspectief.

Doelgroep

Jeugdigen van 12 jaar en ouder en hun ouders die cliënt zijn van bureau jeugdzorg of zorgaanbieders binnen de jeugdzorg.

Materialen

De C-toets bestaat uit:

  • C-toets ouders/verzorgers
  • C-toets jongeren
  • een handleiding (verantwoording C-toets)
  • C-toets Pleegzorg jongeren
  • C-toets Pleegzorg Ouders
  • P-toets

Gebruik

De C-toets is zowel telefonisch als schriftelijk af te nemen. De resultaten van de toets worden anoniem verwerkt. Voor afname van de P-toets en C-toets pleegzorg is een gedragscode opgesteld.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

  • De C-toets is opgenomen in het programma BergOp van Praktikon.

Onderwerp:

Residentiële jeugdhulp

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De C-toets is opgenomen in het programma BergOp van Praktikon. Door middel van een licentie kunt u gebruik maken van de vragenlijst.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies