Databank Instrumenten

Buss-Durkee Hostility Inventory-Dutch (BDHI-D)

De BDHI is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag.

Doel

De BDHI-D is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag.

Doelgroep

De vragenlijst is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen, waarvan het wenselijk is te weten in hoeverre zij een neiging tot hostiliteit en agressie hebben. Hierbij valt te denken aan psychiatrische patiënten en jongeren binnen een gesloten jeugdinrichting.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, een vragenlijst en een scoringsmal.

Gebruik

De jongere vult zelf de vragenlijst in door aan te geven in hoeverre de 40 stellingen op hem van toepassing zijn (waar of onwaar). Er zit een schriftelijke instructie bij waardoor afname in groepsverband ook mogelijk is.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
15 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 246
3990 GA Houten
030-638 37 36
klantenservice@bsl.nl
Webshop BSL

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies