Databank Instrumenten

Bejegeningstoets (B-toets)

De B-toets meet de kwaliteit van de bejegening in de jeugdzorg. Hierbij wordt de manier waarop de hulpverlener met de cliënt omgaat in kaart gebracht. Het instrument stelt vast in welke mate de hulpverlener volgens ouder of jongere bepaalde gedrags- en houdingsaspecten heeft laten zien in het hulpverleningsproces. 


Onderwerp:

Residentiële jeugdhulp

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
0 - 25 jaar

Doel

De B-toets is een instrument dat de bejegening van de hulpverlener richting de cliënt binnen het hulpverleningsproces in kaart brengt, om dit waar mogelijk te verbeteren. Hierbij kan het gaan om de bejegening van één betreffende hulpverlener, maar ook om de algemene bejegening.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit leerkrachten en uitvoerende hulpverleners binnen jeugdzorg.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een:

  • handleiding
  • ouderlijst
  • jongerenlijst
  • scoreformulier
  • scoringsprofiel

Gebruik

De B-toets bestaat uit 24 vragen over de mate waarin de hulpverlener een aantal gedrags- en houdingsaspecten heeft uitgevoerd die samenhangen met een juiste bejegening. De vragen worden gemeten op een 6- puntsschaal die loopt van “zeer slecht” tot “goed”. De items worden onderverdeeld in 8 acht categorieën: duidelijkheid, betrokkenheid, gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid, aansluiting, respect, goed contact en positieve feedback.

De B-toets wordt door de cliënt ingevuld na afloop van een hulpverleningstraject, dit kunnen zowel de ouders als de jongeren zelf zijn. Ook is het mogelijk om de hulpverlener zelf de vragenlijst in te laten vullen, wat wel ten kosten kan gaan van de objectiviteit. Daarnaast kunnen hulpverleners over elkaar de B-toets invullen, waardoor er dialoog plaatsvindt over de bejegening.

Een gemiddelde van 4 of hoger op een categorie geeft aan dat de bejegening voldoende is. Een score van 84 of hoger als som van alle items impliceert ook een voldoende.

De afname duur is ongeveer 5 tot 15 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Praktikon
Toernooiveld 5
6525 ED Nijmegen

024 361 5480
info@praktikon.nl
www.praktikon.nl/wat-we-doen/vragenlijsten/b-toets

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies