Databank Instrumenten

Structured Problem Analysis of Raising Kids (SPARK)

De SPARK is een gestructureerd vraaggesprek om (het risico op) opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen vroegtijdig te signaleren en tot een gezamenlijke beslissing te komen over welke en hoeveel zorg nodig is..

Doel

De SPARK meet (het risico op) opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen in dialoog met ouders van waaruit afspraken worden gemaakt over welke en hoeveel zorg nodig is.

Doelgroep

Peuters van achttien maanden en hun ouders.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, e-learning,  score- en antwoordkaarten. Er is een papieren en een digitale versie.

Gebruik

De jeugdverpleegkundige bespreekt tijdens een huisbezoek met de ouders van een kind van achttien maanden de zestien verschillende domeinen van het instrument. Er wordt gestart met een korte beschrijving van het domein met de vraag of de ouders hierover het afgelopen half jaar vragen of problemen hebben ervaren. Hierna wordt in dialoog met de ouders op gestructureerde wijze de mate van ervaren problemen, de behoefte aan ondersteuning in het verleden , de aard en effectiviteit van de eventuele ontvangen ondersteuning en de huidige behoefte aan ondersteuning doorgesproken. Ook de jeugdverpleegkundige maakt een inschatting van de benodigde ondersteuning. Vervolgens worden, als dat nodig is, afspraken gemaakt met de ouders over het zorgaanbod in de komende periode. Na afloop van het huisbezoek schat de jeugdverpleegkundige het risico op opvoed- en ontwikkelingsproblemen in waarbij de gradaties laag, verhoogd of hoog risico worden gehanteerd. De handleiding bevat criteria voor het toekennen van deze gradaties. Bij de risico-inschatting baseert de jeugdverpleegkundige zich op de informatie uit het interview en op een afweging van factoren (o.a. motoriek, hygiëne gezinsleden, competentie ouders, sociale steun) die de situatie positief dan wel negatief beïnvloeden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Beslissen over hulp

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
1 - 2 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies