Databank Instrumenten

Social Responsiveness Scale voor kinderen (SRS-2)

Een screeningsinstrument dat sociale beperkingen bij autismespectrumstoornissen in kaart brengt.


Onderwerp:

Autisme spectrum stoornis

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 17 jaar

Doel

Het meten van de ernst van de autistische symptomen zoals die voorkomen in alledaagse sociale situaties.

Doelgroep

Kinderen en adolescenten zonder verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Materialen

Het SRS materiaal bestaat uit een handleiding, een scoreformulier en een profielformulier.

Gebruik

De SRS wordt ingevuld door een ouder of een voogd/verzorger die op de hoogte is van het actuele gedrag en de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind. De originele Amerikaanse versie kan ook door leerkrachten worden ingevuld, voor de Nederlandse versie is dit (nog) niet mogelijk. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de test, het bepalen en interpreteren van de score moet in handen zijn van iemand die ervaring heeft met autismespectrumstoornissen en met het toepassen van psychologische tests.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Meer informatie

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
info@hogrefe.nl
020-6713543
www.hogrefe.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies