Databank Instrumenten

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J-2)

De NPV-J-2 is een vragenlijst die de persoonlijkheidseigenschappen Inadequatie, Volharding, Sociale Inadequatie, Recalcitrantie en Dominantie meet bij kinderen en adolescenten. De NPV-J-2 kan gebruikt worden in het onderwijs en de ggz.


Onderwerp:

Gedragsproblemen

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
9 - 16 jaar

Doel

De NPV-J-2 meet persoonlijkheidseigenschappen bij kinderen en adolescenten.

Doelgroep

De NPV-J-2 is geschikt voor kinderen en adolescenten van 9 tot 16 jaar.

Materialen

De NPV-J-2 bestaat uit een handleiding, zelfscorende formulieren en een digitale versie.

Gebruik

De afname van de NPV-J met de papieren versie kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. Bij individuele afname leest het kind zelf de instructie en kan daarna eventueel vragen aan de proefleider stellen. Bij jongeren kinderen verdient het aanbeveling de instructie nog even toe te lichten. Bij een groepsgewijze afname wordt aangeraden dat de proefleider de instructie voorleest, terwijl de onderzochten meelezen (Luteijn, Van Dijk & Barelds, 2005).

De NPV-J kan ook digitaal worden afgenomen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Meer informatie

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Boom test uitgevers
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
(020) 524 45 14
info@boomtestuitgevers.nl
www.boomtestuitgevers.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies