Databank Instrumenten

Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)

De CY-BOCS is een vragenlijst / semigestructureerd interview dat de aard en ernst van een dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis) bij kinderen tussen de 8 en 18 jaar meet. Het instrument wordt gebruikt binnen de jeugd-ggz.

Doel

De CY-BOCS meet de aard en ernst van de symptomen van een dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis) bij kinderen. Daarnaast wordt het instrument gebruikt om vooruitgang zichtbaar te maken.

Doelgroep

de CY-BOCS richt zich in eerste instantie op kinderen tussen de 12 en 18 jaar, maar kan eventueel ook worden gebruikt bij kinderen vanaf 8 jaar.

Materialen

De vragenlijst is opgenomen in het behandelprotocol 'Bedwing je dwang' (De Haan & Wolters, 2008). Dit is een behandelprotocol voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis.

Gebruik

De therapeut leest de vragen voor en het kind beantwoordt deze. Het staat de therapeut vrij om door te vragen na een antwoord. Hierdoor krijgt een therapeut een duidelijker beeld dan wanneer enkel de vragen worden beantwoordt. De therapeut scoort de vragen ter plekke. Bij jonge kinderen zijn de ouders altijd aanwezig, die indien nodig ook vragen kunnen beantwoorden voor het kind.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Angst

Doel:

Diagnostiek, Effectmeting

Leeftijd:
8 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies