Databank Effectieve Jeugdinterventies

VoorleesExpress

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen (2 tot en met 8 jaar) met een taalachterstand. Ouders worden gedurende 20 wekelijkse huisbezoeken gestimuleerd en begeleid om het voorlezen over te nemen en de taalomgeving te verrijken. Doel is het stimuleren van de lees- en taalontwikkeling van de kinderen.


Gericht op:

Leesbevordering, onderwijsachterstanden, taal

Leeftijd:
2 - 9 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Achterstandskinderen, kansarm, lage SES

Methode:

Gezinsgerichte aanpak

Locatie:

Thuis

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
5 juni 2012
Door:

Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn


Doel

De VoorleesExpress vergroot het leesplezier van kinderen en geeft ouders handvatten om (voor)lezen en boeken een blijvende plek te geven in het gezin. Op die manier verrijkt de VoorleesExpress de taalomgeving van kinderen en bevordert ze de taalvaardigheid.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en groeien op in een taalarme thuisomgeving.

Aanpak

Het gezin krijgt gedurende een half jaar wekelijks een huisbezoek (20 keer) van een uur van een vrijwillige voorlezer. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel en geeft de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. De voorlezer en het gezin worden begeleid door een vrijwillige coordinator.

Onderzoek

Uit onderzoek door Platform VoorleesExpress blijkt het volgende.De VoorleesExpress kinderen presteerden na afloop van het project beter op taalvaardigheid (boekori├źntatie, verhaalbegrip, begrijpend lezen en woordenschat) en hadden meer leesplezier. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en er zijn meer boeken in huis voor de kinderen; kinderen kijken vaker en langer in boeken. Tien maanden na afloop van het project werd er in 76,7 procent van de gezinnen nog steeds voorgelezen. Gemiddeld werden de kinderen 3,6 keer per week voorgelezen. In 30 procent van de gezinnen werden de kinderen zelfs dagelijks voorgelezen.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

VoorleesExpress is een programma dat vroeg en preventief werkt, en daarnaast laagdrempelig is.

Deze interventie bevindt zich in het herbeoordelingstraject.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting VoorleesExpress
info@voorleesexpress.nl
030 -760 04 24
www.voorleesexpress.nl

Contactpersoon

Naomi van Ringelenstein
naomi@voorleesexpress.nl    
030-7600424

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies