• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een online lespakket over het jongens- en meisjes lichaam, gender, relaties, seksualiteit, wensen, grenzen, veranderingen in puberteit, media en seksuele weerbaarheid voor kinderen op de basisschool. Het programma kriebelsinjebuik.nl wordt in een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 aangeboden.

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het primair onderwijs

Doel

Hoofddoel:
Bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.
Subdoelen:
Vergroten van kennis, bijdragen aan positief zelfbeeld en lichaamsbeeld, respectvolle omgang seksuele weerbaarheid, preventie ongezond en seksueel grensoverschrijdend gedrag, bespreekbaar maken seksualiteit en hulp leren vragen.

Aanpak

Het lespakket Kriebels in je buik, bestaat uit 47 lessen van 45-50 minuten. De lessen worden gegeven door leerkrachten van groep 1 t/m 8 meestal tijdens de Week van de lentekriebels. 
Het lespakket sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen, leefwereld, vragen en problemen van jonge kinderen en is flexibel inzetbaar.

Materiaal

Op www.kriebelsinjebuik.nl staat het volledige lespakket. Per thema en leerjaar staan lessen beschreven met doel, instructie en werkvormen met tips voor lesgeven en downloadbare werkbladen en links naar beeldmateriaal. Op de website staat een handleiding voor gebruik, een introductie met achtergrondinformatie en een planningsschema voor de school. Voor ouders zijn er brochures.

Onderbouwing

Kinderen ontdekken hun lichaam, ontwikkelen een gender identiteit, gaan relaties aan, zijn nieuwsgierig naar seksualiteit, vertonen seksueel gedrag en hebben veel vragen. Niet alle kinderen krijgen tijdig juiste informatie over relaties en seksualiteit. De informatie is soms te eenzijdig, te beperkt of onjuist of ze missen sociale regels. Hierdoor zijn kinderen minder goed voorbereid op de puberteit, ze lopen seksuele risico’s, vertonen seksueel grensoverschrijdend gedrag of ontwikkelen psychosociale problemen. In het lespakket worden belangrijke determinanten zoals kennis, attitude, sociale normen, risico perceptie en communicatieve vaardigheden rondom relevante thema’s aangepakt. Hiermee worden problemen zoals een negatief zelf-lichaamsbeeld, homonegatief gedrag, seksuele grensoverschrijding voorkomen en respectvolle omgang en gezond en veilig seksueel gedrag van jonge kinderen bevorderd. De thema’s en werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jonge kinderen en worden in een doorlopende leerlijn aangeboden. Werkbare factoren worden zoveel mogelijk ingezet zoals een veilige leeromgeving, versterken positieve sociale norm, actieve participatie en oefenen van sociale vaardigheden.

Onderzoek

Effectstudie lespakket Relaties & Seksualiteit in bovenbouw basisonderwijs (Baghus, 2011): kinderen hebben significant meer kennis hebben over puberteit, relaties en seksualiteit,  de houding t.a.v. homoseksualiteit bij Nederlandse kinderen is positiever is en kinderen zijn assertiever dan kinderen uit de controle groep.
Procesevaluaties van lespakket (en het vernieuwde lespakket Kriebels in je buik): leerlingen en leerkrachten waarderen het lespakket vanwege relevantie van thema’s, lessen in een doorlopende leerlijn, flexibel gebruik en goede aansluiting bij leefwereld van kinderen.
Een ander onderzoek (Coehoorn, 2017) laat zien dat het lespakket Kriebels in je buik, ook relevant, bruikbaar en waardevol is voor kinderen in achterstandswijken.


Onderwerp:

Seksualiteit,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
4 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 september 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Rutgers
Arthur van Schendelstraat 696
3511 MJ Utrecht

Contactpersoon:

Elsbeth Reitzema
E-mail : E.Reitzema@rutgers.nl
030 7604733

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies