Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Peuterspeelzaal (PSZ)

Ook bekend als: Voorschool

De peuterspeelzaal is een voorziening voor alle kinderen van twee tot vier jaar. De peuterspeelzaal biedt speelmogelijkheden en stimuleert de ontwikkeling van peuters. Peuters kunnen één of meer dagdelen per week (maximaal vier uur per dag) bij de peuterspeelzaal terecht. Peuterspeelzalen vallen onder het gemeentelijk beleid.
Peuterspeelzalen die voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bieden, worden een voorschool of voorschoolse voorziening genoemd.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk: 1 3.065 3.026 2.919 2.150
Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt: 2 1.139 624 663 633 520
Aantal medewerkers: 6.180 5.860 5.390 5.110 4.580 4.210 3.780
Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal: 66.000 60.000 60.000 56.000 50.000 47.000
Aantal kindplaatsen: 70.000 67.000 63.000 58.000 57.000 52.000
1Peildatum 2016 is maart.
2Peildatum 2016 is maart.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 april 2019.

Kengetallen


Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk

Peildatum 2016 is maart.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.065 3.026 2.919 2.150

Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt

Peildatum 2016 is maart.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.139 624 663 633 520

Aantal medewerkers

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.180 5.860 5.390 5.110 4.580 4.210 3.780

Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
66.000 60.000 60.000 56.000 50.000 47.000

Aantal kindplaatsen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
70.000 67.000 63.000 58.000 57.000 52.000

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 april 2019.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies