• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Peuterspeelzaal (PSZ)

Ook bekend als: Voorschool

De peuterspeelzaal is een voorziening voor alle kinderen van twee tot vier jaar. De peuterspeelzaal biedt speelmogelijkheden en stimuleert de ontwikkeling van peuters. Peuters kunnen één of meer dagdelen per week (maximaal vier uur per dag) bij de peuterspeelzaal terecht. Peuterspeelzalen vallen onder het gemeentelijk beleid.
Peuterspeelzalen die voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bieden, worden een voorschool of voorschoolse voorziening genoemd.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk: 1 3.065 3.026 2.919 2.150
Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt: 2 1.139 624 663 633 520
Aantal medewerkers: 6.180 5.860 5.280 4.870
Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal: 3 99.000 73.000
Aantal kindplaatsen: 4 150.280 68.320 66.131 63.353 43.314
1Peildatum 2016 is maart.
2Peildatum 2016 is maart.
3Peildatum 2016 is maart.
4Peildatum 2016 is maart.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 september 2016.

Kengetallen


Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk

Peildatum 2016 is maart.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.065 3.026 2.919 2.150

Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt

Peildatum 2016 is maart.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.139 624 663 633 520

Aantal medewerkers

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.180 5.860 5.280 4.870

Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal

Peildatum 2016 is maart.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
99.000 73.000

Aantal kindplaatsen

Peildatum 2016 is maart.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
150.280 68.320 66.131 63.353 43.314

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 september 2016.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies