Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Peuterspeelzaal (PSZ)

Met ingang van januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterpeelzaalwerk van kracht. Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt. Het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verdwijnt. Met deze wet worden de kwaliteitseisen voor beide voorzieningen volledig gelijk getrokken. Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen die nog niet omgevormd waren, in het Landelijk Register Kinderopvang alsnog omgezet in een kinderdagverblijf.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk 1 3.026 2.919 2.150 1.644 0
Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt 2 624 663 633 520 407 0
Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal 3 99.000 73.000 55.000 0
Aantal kindplaatsen 4 66.131 63.353 43.314 33.383 0
1Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 en 2018 is januari.
2Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 is januari; peildatum 2018 is januari.
3Peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 is januari.
4Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 en 2018 is januari.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 april 2019.

Kengetallen


Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk

Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 en 2018 is januari.

2012 2013 2014 2015
3.026 2.919
2016 2017 2018
2.150 1.644 0

Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt

Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 is januari; peildatum 2018 is januari.

2012 2013 2014 2015
624 663 633
2016 2017 2018
520 407 0

Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal

Peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 is januari.

2012 2013 2014 2015
99.000
2016 2017 2018
73.000 55.000 0

Aantal kindplaatsen

Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 en 2018 is januari.

2012 2013 2014 2015
66.131 63.353
2016 2017 2018
43.314 33.383 0

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 april 2019.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies