Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Justitiële jeugdinrichting (JJI)

Ook bekend als: jeugdgevangenis

Een justitiële jeugdinrichting (JJI) is een gesloten instelling voor jongeren met jeugddetentie of een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ, ook wel bekend als 'jeugd-tbs'). In de JJI worden straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht uitgevoerd. Bij insluiting is de jeugdige tussen de 12 en 18 jaar oud. Tot 1 april 2014 werd het jeugdstrafrecht toegepast op jeugdige tot 21 jaar. Met de invoering van het adolescentenrecht is dit verhoogd tot 23 jaar.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal organisaties: 1 11 10 9 9 9 8 7 7
Aantal jongeren bereikt: 2 1.846 1.869 1.494 1.391 1.437 1.442 1.434
Gemiddelde capaciteit: 3 838 800 800 650 647 523 505
Bezetting: 4 559 553 473 461 411 421 420
1Zowel Rijks- als particuliere jeugdinrichtingen.
2Betreft instroom vanuit de 'vrije maatschappij' totaal strafrechtelijk.
3peildatum 1 januari van het betreffende jaar
4Betreft de bezetting op een vast peilmoment, september van ieder jaar.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2020.

Kengetallen


Aantal organisaties

Zowel Rijks- als particuliere jeugdinrichtingen.

2011 2012 2013 2014 2015
11 10 9 9 9
2016 2017 2018
8 7 7

Aantal jongeren bereikt

Betreft instroom vanuit de 'vrije maatschappij' totaal strafrechtelijk.

2011 2012 2013 2014 2015
1.846 1.869 1.494 1.391 1.437
2016 2017 2018
1.442 1.434

Gemiddelde capaciteit

peildatum 1 januari van het betreffende jaar

2011 2012 2013 2014 2015
838 800 800 650 647
2016 2017 2018
523 505

Bezetting

Betreft de bezetting op een vast peilmoment, september van ieder jaar.

2011 2012 2013 2014 2015
559 553 473 461 411
2016 2017 2018
421 420

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2020.

Bronnen

  • Dienst Justitiële Inrichtingen (2019). Dit is DJI.
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (2018). DJI in getal 2013-2017.
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (2017). DJI in getal 2012-2016.
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (2016). DJI in getal 2011-2015.
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (2014). Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies