Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Huisartsenzorg

De huisartsenzorg biedt een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of problemen over gezondheid en ziekte. Daarnaast begeleidt en adviseert de huisarts mensen tijdens en na hun ziekte.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal huisartsenpraktijken: 1 4.082 4.031 4.896 5.045 5.053 5.038 5.028
Aantal huisartsen: 2 9.004 8.946 9.010 9.087 9.244 9.616 9.798
Percentage 0- tot 12-jarigen bereikt: 3 68 69 68 68 62 66 65
Percentage 12- tot 20-jarigen bereikt: 67 65 63 64 58 63 58
Aantal huisartsenposten: 128 125 124 122 110 110
1Sinds 2012 is er een herdefiniëring van het begrip praktijk. In 2012 betreft het aantal praktijken volgens de oude definitie, namelijk: het aantal huisartsen dat op 1 adres is gevestigd. In de nieuwe definitie gaat het om het aantal huisartsen per praktijk. Hierbij kunnen er meerdere praktijken op 1 adres zijn, deze worden dan apart geteld.
2Exclusief waarnemers
3betreft het percentage jeugdigen met minimaal 1 contact per jaar.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 19 februari 2018.

Kengetallen


Aantal huisartsenpraktijken

Sinds 2012 is er een herdefiniëring van het begrip praktijk. In 2012 betreft het aantal praktijken volgens de oude definitie, namelijk: het aantal huisartsen dat op 1 adres is gevestigd. In de nieuwe definitie gaat het om het aantal huisartsen per praktijk. Hierbij kunnen er meerdere praktijken op 1 adres zijn, deze worden dan apart geteld.

2010 2011 2012 2013 2014
4.082 4.031 4.896 5.045 5.053
2015 2016
5.038 5.028

Aantal huisartsen

Exclusief waarnemers

2010 2011 2012 2013 2014
9.004 8.946 9.010 9.087 9.244
2015 2016
9.616 9.798

Percentage 0- tot 12-jarigen bereikt

betreft het percentage jeugdigen met minimaal 1 contact per jaar.

2010 2011 2012 2013 2014
68 69 68 68 62
2015 2016
66 65

Percentage 12- tot 20-jarigen bereikt

2010 2011 2012 2013 2014
67 65 63 64 58
2015 2016
63 58

Aantal huisartsenposten

2010 2011 2012 2013 2014
128 125 124 122 110
2015 2016
110

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 19 februari 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies