Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Buitenschoolse opvang (BSO)

Ook bekend als: naschoolse opvang (NSO), tussenschoolse opvang (TSO), voorschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam van alle professionele opvang voor basisschoolleerlingen buiten schooluren. Dit kan voor of na schooltijd zijn, maar ook op studiedagen of adv-dagen van leraren en tijdens de schoolvakanties.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang: 1 410.610 431.581 427.770 409.840 401.170 408.850 438.950 471.100 503.980
Aantal locaties: 2 6.735 6.682 6.417 6.336 6.418 6.648 6.894
Aantal volledige kindplaatsen (X 1.000): 3 236 251 249 245 245 244
Gemiddeld aantal opvanguren BSO per kind per jaar: 460 450 400 360 350 360 360 360 370
1Cijfers betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag in een bij de gemeente geregistreerd centrum voor buitenschoolse opvang.
2Op 1 januari van het betreffende jaar
3Totale capaciteit in kindplaatsen waarvan buiten- en naschoolse opvang (4 -12 jaar).
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Kengetallen


Aantal kinderen in buitenschoolse opvang

Cijfers betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag in een bij de gemeente geregistreerd centrum voor buitenschoolse opvang.

2010 2011 2012 2013 2014
410.610 431.581 427.770 409.840 401.170
2015 2016 2017 2018
408.850 438.950 471.100 503.980

Aantal locaties

Op 1 januari van het betreffende jaar

2010 2011 2012 2013 2014
6.735 6.682 6.417
2015 2016 2017 2018
6.336 6.418 6.648 6.894

Aantal volledige kindplaatsen (X 1.000)

Totale capaciteit in kindplaatsen waarvan buiten- en naschoolse opvang (4 -12 jaar).

2010 2011 2012 2013 2014
236 251 249 245 245
2015 2016 2017 2018
244

Gemiddeld aantal opvanguren BSO per kind per jaar

2010 2011 2012 2013 2014
460 450 400 360 350
2015 2016 2017 2018
360 360 360 370

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies