Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdreclassering

Een jongere van 12 jaar en ouder die met politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen door de rechter. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd, met als doel het gedrag te veranderen en recidive te voorkomen. Professionals werkzaam bij een gecertificeerde instelling voeren de maatregel uit. Bekostiging van jeugdreclassering loopt via gemeenten.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Jeugd tot 18 jaar met maatregel jeugdreclassering: 7.535 7.125 6.665 6.000 5.780
Jeugd tot 23 jaar met maatregel jeugdreclassering: 11.150 10.680 10.135 9.385 9.110
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.

Kengetallen


Jeugd tot 18 jaar met maatregel jeugdreclassering

2015
7.535
2016 2017 2018 2019
7.125 6.665 6.000 5.780

Jeugd tot 23 jaar met maatregel jeugdreclassering

2015
11.150
2016 2017 2018 2019
10.680 10.135 9.385 9.110

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies