Aantal kinderen met gescheiden ouders

Het aantal officiële huwelijksontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2018 opnieuw gedaald. In 2018 zijn er 16.748 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2017 ging het om 18.178 echtscheidingen.

In 2018 waren 30.267 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders. In 2017 ging het om bijna 33.000 kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen is gedaald, is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg. 

Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft stijgen. In 2019 zijn 21.921   partnerschappen gesloten en 2.760 beëindigd. In 2018 waren het respectievelijk 19.830 en 2.432 partnerschappen.

Cijfers over het aantal beëindigde partnerschappen waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, zijn niet gepubliceerd bij het CBS. Hierdoor is ook het totaal aantal minderjarige kinderen dat bij scheiding van ouders (huwelijk, partnerschap en samenwonen) is betrokken, niet bekend.

Laatst bewerkt: 27 maart 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Met scheiding wordt hier bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies