Aantal kinderen met gescheiden ouders

Het aantal officiële huwelijksontbindingen (echtscheidingen) bij gezinnen met minderjarige kinderen is, evenals het totaal aantal echtscheidingen, in 2018 opnieuw gedaald. In 2018 zijn er 16.748 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2017 ging het om 18.178 echtscheidingen.

In 2018 waren 30.267 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun ouders. In 2017 ging het om bijna 33.000 kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen is gedaald, is de daling van het aantal minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding een logisch gevolg (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019). 

Het aantal geregistreerde partnerschappen en ook het aantal beëindigde partnerschappen blijft stijgen. In 2019 zijn 21.921  partnerschappen gesloten en 2.760 beëindigd. In 2018 waren het respectievelijk 19.830 en 2.432 partnerschappen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

In 2016 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekeken hoeveel relaties (zowel gehuwd als samenwonend) zijn beëindigd waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In 2016 zijn circa 50.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar gegaan. Hierbij waren 86.000 minderjarige kinderen betrokken. Recentere cijfers over het totaal aantal beëindigde relaties waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn ontbreken vooralsnog (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2020). 

Scheidingsgerelateerde procedures met minderjarige kinderen

Bij ernstige scheidingsproblematiek waarin ernstige conflicten zijn tussen ouders waarbij kinderen mogelijk bedreigd zijn in hun ontwikkeling kan de Raad van de Kinderbescherming op verzoek van de rechter een gezag- en omgangsonderzoek uitvoeren. In 2019 heeft de Raad van de Kinderbescherming bij circa 5.200 kinderen een gezags- en omgangsadvies uitgebracht. In 2018 ging het om 5.000 adviezen.

Wanneer er sprake is van een bedreigde ontwikkeling van kinderen kan dit onderzoek uitgebreid worden met een beschermingsonderzoek. In 2019 is bij 1.377 kinderen een beschermingsonderzoek uitgevoerd.  Dat komt, in zowel 2018 als 2019, neer op circa 27 procent van de gezags- en omgangsonderzoeken (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 2020).

Laatst bewerkt: 19 mei 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Met scheiding wordt hier bedoeld: de beëindiging van een relatie tussen twee samenlevende partners. Die relatie kan een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen zijn. De term echtscheiding gebruiken we alleen voor de ontbinding van een huwelijk.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies