Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Overlijden kind

De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar die door aangeboren aandoeningen, ziektes of uitwendige oorzaken zoals verkeersongevallen of zelfdoding zijn overleden.

Kerncijfers

In 2017 zijn 1.100 jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar overleden. Veruit de meeste zijn in hun eerste levensjaar gestorven (607). Daarna volgen jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar (228). Van de pasgeborenen sterven de meeste door aangeboren afwijkingen. In de leeftijdsgroep 15-20 jaar komt de grootste groep, met 70 jongeren, door zelfdoding om het leven.  

Er is de laatste vijftien jaar sprake van een daling van de sterfte onder kinderen. Het aantal jeugdigen die overlijdt is afgenomen van 1.926 in 1995 tot 1.100 in 2017. In het eerste levensjaar is het aantal kinderen dat is overleden gedaald van 1.041 in 1995 naar 607 in 2017. Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 15-20 jaar is echter gestegen van 32 in 1995 naar 70 jongeren in 2017 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 30 april 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies