Aantal overleden kinderen en jongeren

In 2018 zijn 1.024 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar overleden. Veruit de meeste zijn in hun eerste levensjaar gestorven (582). Daarna volgen jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar (211). Van de pasgeborenen sterven de meesten door aandoeningen die onstaan tijdens de perinatale periode door bijvoorbeeld complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling en aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij om 328 pasgeborenen. In de leeftijdsgroep 15-20 jaar komen de meeste jongeren door zelfdoding (46 jongeren) en vervoersongevallen (35) om het leven.  

Er is de laatste vijftien jaar sprake van een daling van de sterfte onder kinderen. Het aantal kinderen dat overlijdt, is afgenomen van 1.926 in 1995 tot 1.024 in 2018. In het eerste levensjaar is het aantal kinderen dat is overleden gedaald van 1.041 in 1995 naar 582 in 2018. Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 15-20 jaar is echter gestegen van 32 in 1995 naar 70 jongeren in 2017. In 2018 is dat aantal weer gedaald naar 46 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 27 december 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar die door aangeboren aandoeningen, ziektes of uitwendige oorzaken zoals verkeersongevallen of zelfdoding zijn overleden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies