Nieuws van het NJi

Regio's van start in lerend netwerk Met Andere Ogen

Elf regio's zijn gestart in het lerend netwerk Met Andere Ogen om met een effectieve aanpak gezamenlijk de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.

Voor de zomer heeft de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd een oproep gedaan voor het vinden van inspiratieregio's die in de praktijk al sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdhulp. Op basis van hun vraagstukken zijn elf van de aangemelde regio's geselecteerd om mee te doen aan het lerend netwerk Met Andere Ogen. Dit zijn Twente, Noord-Kennemerland, Regio NO-Friesland, Holland-Rijnland, Zuid-Kennemerland, De Meijerij, Utrecht, Leeuwarden, Zuid-Limburg, Almere en FoodValley.

Het lerend netwerk gaat een landelijk digitaal netwerk opzetten, een toolbox ontwikkelen, de opgedane kennis van de inspiratieregio's delen en inhoudelijke thema's verdiepen. Het Nederlands Jeugdinstituut is onderdeel van het programmateam en heeft een rol in de advisering en kennisdeling, onder andere door de Monitor AOJ, de inrichting van het lerend netwerk en het in kaart brengen en delen van de opbrengsten uit de regio's.

Iedereen die zich inzet in het werkveld van onderwijs, jeugd en zorg en wil leren van en met elkaar, kan zich aanmelden als aandeelhouder van het lerend netwerk. Ook als uw regio geen inspiratieregio is, bent u van harte welkom tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 12 december.

Het lerend netwerk is een initiatief van de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd. Het doel van de coalitie is de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten door de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en hulp te verbeteren. De coalitie zet in op meer preventie en oplossingen voor de verbetering van het stelsel.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies