Nieuws van het NJi

Oproep zelfevaluatietool Integraal werken in de wijk

Dit voorjaar verschijnt de tweede versie van de zelfevaluatietool, een product van Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW). Zij zoeken gemeenten die drie tot zes maanden met deze tweede versie willen werken.

De zelfevaluatietool geeft een beeld van welke weg een inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft. En hoe de samenhang tussen de geleverde hulp is ervaren. Het is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn.

Bij het opstellen van de onderwerpen in de tool is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen. De tool werkt vanuit casuïstiek, waarbij wordt gekeken naar de ervaringen van de cliënt en de professional en naar wat in het dossier is vastgelegd. Uit een pilot met vier gemeenten, die van september tot december 2018 liep, bleek dat de tool bruikbaar is om sterke punten en verbeterpunten in de toegang en samenhang in het sociaal domein te ontdekken en te duiden.

Op dit moment werken het Toezicht Sociaal Domeinen Integraal Werken in de Wijk aan de tweede, verbeterde versie van de tool. Deze wordt in het voorjaar gelanceerd, waarna tien gemeenten de tool gaan gebruiken. Wilt u als gemeente aan de slag met deze tool?  Neem daarvoor contact op met Jacolien Steen, onderzoeker bij de Inspectie SZW.

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bron: Toezicht Sociaal Domein; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies