Nieuws van het NJi

Onderzoek naar beslissen over uithuisplaatsing

Beslissen over uithuisplaatsing van een kind is complex. Een uithuisplaatsing is een ingrijpend besluit voor zowel ouders als kinderen. Gezinnen hebben recht op een zorgvuldig besluit met een duidelijke onderbouwing. De Richtlijn Uithuisplaatsing helpt professionals hierbij. Onderdeel van de richtlijn is het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing'. Dat instrument kan meerwaarde hebben in de praktijk, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en zes praktijkinstellingen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ZonMw.

Het onderzoek 'Betrouwbaar en valide beslissen over uithuisplaatsing' bevestigt de uitkomsten van eerder onderzoek. Beslissen over uithuisplaatsen is moeilijk en professionals verschillen soms van mening over de vraag of kinderen uit huis geplaatst moeten worden.

Deze bevindingen weerspiegelen het dilemma waarvoor professionals staan. Durf je een kind thuis te laten in een moeilijke situatie of is uithuisplaatsing verstandiger, ondanks de mogelijk negatieve invloed ervan op de ontwikkeling van het kind? Hoe weeg je daarbij de verschillende argumenten? De professionals die aan het onderzoek deelnamen, denken dat het instrument 'Beslissen over uithuisplaatsing' als een ondersteunend hulpmiddel kan dienen.

Een professioneel oordeel en een ondersteunend instrument zijn bij dit soort beslissingen echter niet toereikend, aldus de onderzoekers. Gezien de complexiteit van de materie is ook een goede inbedding van het instrument in het hele besluitvormingsproces noodzakelijk. Een onmisbaar onderdeel van de besluitvorming is de betrokkenheid in dat proces van de ouders en de kinderen. Verder is een adequate ondersteuning van de professional essentieel bij de implementatie en het gebruik van het instrument. Het uiteindelijke besluit moet altijd gestructureerd en binnen een team tot stand komen, waarbij de focus ligt op alternatieven voor uithuisplaatsing.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies