Nieuws van het NJi

Nieuwe aandachtsgebieden voor sociale wijkteams

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. De publicatie 'Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams' beschrijft ervaringen van en lessen en verbetermogelijkheden voor sociale wijkteams.

Samenstelling, capaciteit, caseload en werkdruk hebben invloed op de werkwijze van sociale wijkteams, zo blijkt uit het rapport. Een van de adviezen is om met de samenstelling van het sociale team beter aan te sluiten bij wat de wijk vraagt. Dat vereist kennis van de wijk en een goed beeld van de inwoners, de bevolkingssamenstelling, de problemen die er spelen, successen en initiatieven. Ook na de eerste jaren van de transformatie van het jeugdstelsel blijft het nodig om daar met de samenstelling van het sociale team beter op aan te sluiten.

Het rapport biedt een inkijk in hoe gemeenten en maatschappelijke partners het functioneren van sociale wijkteams kunnen verbeteren. Het bevat tien aandachtsgebieden om wijkteams op weg te helpen. Drie voorbeelden:

  • Aanscherping van de opdracht: Vaak hebben wijkteams een breed takenpakket. Het is dan van belang om de opdracht aan te scherpen en meer in te zetten op preventie en op wijkgericht werken met inwoners en maatschappelijke partners. Dit roept wel de vraag op wat de sociale wijkteams dan minder of niet meer zouden moeten oppakken en hoe de teams worden toegerust om zich meer op andere taken te richten.
  • Inzet op preventie: Preventief werken start met het benoemen van wat je daaronder verstaat. Ook een goed zicht op veelvoorkomende problematiek in de wijk is van belang. Want welke preventieve activiteiten zijn er en hoe werkt het wijkteam daarin samen met de voorliggende voorzieningen en met gespecialiseerde zorgaanbieders?
  • Effectiviteit en efficiency: Meer informatie over welke zorg en ondersteuning het sociaal wijkteam inzet en wat dat kost, helpt om de kosteneffectiviteit te verbeteren. Verder wordt het tegengaan van administratieve lastendruk genoemd; bekijk kritisch welke registratie nodig is en voor wie, en streef naar enkelvoudige registratie in een gezamenlijk systeem.

Bron: Integraal Werken in de Wijk

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies